Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 12 958,5 mln. litų. Per mėnesį jis padidėjo 47,6 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje padidėjo 113,4 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo beveik nepakito, terminuotieji ir taupomieji indėliai padidėjo 78,5 mln. litų, o indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 145,5 mln. litų.

2002 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 12 958,5 mln. litų. Per mėnesį jis padidėjo 47,6 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje padidėjo 113,4 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo beveik nepakito, terminuotieji ir taupomieji indėliai padidėjo 78,5 mln. litų, o indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 145,5 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas gegužės mėn. padidėjo 1 246,0 mln. litų, o vidaus kreditas sumažėjo 1 117,0 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 1 200,4 mln. litų, o pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 77,1 mln. litų. Pagrindinė grynojo užsienio turto didėjimo ir grynųjų pretenzijų centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams mažėjimo priežastis buvo ta, kad gegužės mėn. į centrinės valdžios sąskaitas Lietuvos banke buvo pervestos lėšos, gautos užsienio rinkose išplatinus Lietuvos dešimties metų trukmės 400 mln. eurų vertės euroobligacijų emisiją.

Pinigų apžvalga

2002/04

2002/05

pokytis

pokytis, %

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)

UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)

6,267.2

7,513.2

1,246.0

19.9

Užsienio turtas

9,400.2

10,556.0

1,155.8

12.3

Įsipareigojimai užsieniui

3,133.1

3,042.9

-90.2

-2.9

VIDAUS KREDITAS

7,811.0

6,693.9

-1,117.0

-14.3

Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)

779.8

-420.6

-1,200.4

Pretenzijos vietiniams valdymo organams

242.9

242.1

-0.8

-0.3

Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

190.4

194.7

4.4

2.3

Pretenzijos privačiam sektoriui

5,748.5

5,825.6

77.1

1.3

Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

849.4

852.1

2.7

0.3

PINIGAI

6,563.7

6,678.3

114.6

1.7

Pinigai apyvartoje

2,824.5

2,937.9

113.4

4.0

Indėliai iki pareikalavimo

3,739.2

3,740.5

1.2

0.0

KVAZIPINIGAI

6,347.1

6,280.1

-67.0

-1.1

Indėliai užsienio valiutomis

4,121.8

3,976.3

-145.5

-3.5

Terminuotieji ir taupomieji indėliai

2,225.3

2,303.8

78.5

3.5

KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)

1,167.3

1,248.6

81.4

7.0

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.