Lietuvos bankas
2010-09-22
Išleistas pirmasis 2002 m. Lietuvos banko mokslinio žurnalo „Pinigų studijos“ numeris, kuriame ekonomikos bei finansų specialistai analizuoja pinigų, bankininkystės ir finansų, ekonomikos teorijos ir praktikos klausimus.

Išleistas pirmasis 2002 m. Lietuvos banko mokslinio žurnalo „Pinigų studijos“ numeris, kuriame ekonomikos bei finansų specialistai analizuoja pinigų, bankininkystės ir finansų, ekonomikos teorijos ir praktikos klausimus.

Mindaugo Vinkaus straipsnyje „Valiutų valdyba ir neoliberalizmas Lietuvoje: idėjų suderinamumo problema“ nagrinėjamas laisvosios rinkos ir kitų liberalizmo šalininkų Lietuvoje požiūris į valiutų valdybos modelį, kuris pagrįstas nuostata, kad valiutų valdyba labiausiai atitinka laisvės principus, nes nuosekliai mažina valdžios galias pinigų politikoje. Iškeliamas klausimas, ar toks požiūris iš tiesų suderinamas su laisvosios rinkos idėja ir su neoliberalia politine bei ekonomine filosofija, ar nuosekliai iš jos išplaukia.

Tomo Garbaravičiaus ir Raimondo Kuodžio straipsnyje „Lietuvos finansų sektoriaus struktūra ir finansavimas“ apžvelgiamas Lietuvos finansų sektorius, jo struktūra ir pagrindiniai funkcionavimo aspektai. Bankų sektoriui skirta daugiausia dėmesio, nes finansų sistemos vystymosi pradžioje bankai buvo svarbiausia finansinio tarpininkavimo grandis. Taip pat aptariamas pinigų politikos poveikio palūkanų normoms mechanizmas, finansų tarpininkų investavimo apribojimai ir pan.

Marijos Maciulevičiūtės ir Vaidoto Marčėno straipsnyje „Prekių apyvarta ir gyvenamojo fondo vertė - regiono socialinio ekonominio išvystymo lygio rodikliai“ pateikiama metodika šalies administracinių teritorinių vienetų (apskričių, savivaldybių) socialinio ekonominio išvystymo lygiui vertinti.

Vlado Terlecko straipsnyje „Diskutuotini pagoniškos Lietuvos savų pinigų klausimai“ mėginama susieti pinigų ir prekių apyvartas pagoniškoje Lietuvoje, kritiškai ekonominiu aspektu įvertinti teiginius apie to laikotarpio šalies pinigus, pateikti naujų argumentų kai kuriais skirtingai interpretuojamais klausimais.

Irenos Čepienės ir Broniaus Povilaičio recenzijoje aptariama Vlado Terlecko monografija „Lietuvos bankininkai. Gyvenimų ir darbų pėdsakai. 1918-1940“.

Apžvalgoje „Nobelio 2001 m. Ekonomikos mokslų premijos laureatai“ pristatomi trys Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiai, Ekonomikos mokslų Nobelio premijos laureatai, apžvelgiama jų mokslinė ir pedagoginė veikla.