Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. balandžio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) buvo 422,9 mln. litų. Tai didžiausias ESD per keturis šių metų mėnesius. Palyginti su kovo mėn., jis padidėjo 401 mln. litų, o palyginti su 2001 m. balandžio mėn., - 31,2 mln. litų.

2002 m. balandžio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) buvo 422,9 mln. litų. Tai didžiausias ESD per keturis šių metų mėnesius. Palyginti su kovo mėn., jis padidėjo 401 mln. litų, o palyginti su 2001 m. balandžio mėn., - 31,2 mln. litų. 2002 m. sausio - balandžio mėn. ESD siekė 898,1 mln. litų (2001 m. sausio - balandžio mėn. - 938 mln. Lt). ESD padidėjimą balandžio mėn. lėmė padidėjęs užsienio prekybos balanso deficitas ir padidėjusios išmokos nerezidentams už Vyriausybės išleistus skolos vertybinius popierius.

Prekių eksportas 2002 m. balandžio mėn., palyginti su 2001 m. balandžio mėn., padidėjo 22,4 procento, o palyginti su šių metų kovo mėn., 0,3 procento sumažėjo. Prekių eksporto padidėjimą lėmė gerokai padidėjęs transporto priemonių ir maisto produktų eksportas. Prekių importas (skaičiuojant f.o.b. kainomis) padidėjo atitinkamai 20,1 ir 14,7 procento.

Palyginti su šių metų kovo mėn., balandžio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 2 procentais, o paslaugų importas - 7,4 procento. Palyginti su 2001 m. balandžio mėn., tiek paslaugų eksportas, tiek ir importas padidėjo beveik vienodai, atitinkamai - 7,2 ir 7,3 procento. Šių metų balandžio mėn., palyginti su kovo mėn., teigiamas paslaugų balansas sumažėjo 8,6 mln. litų, o palyginti su 2001 m. balandžio mėn., padidėjo 9,2 mln. litų.

2002 m. balandžio mėn. už Vyriausybės išleistas euroobligacijas nerezidentams buvo išmokėta 68 mln. litų palūkanų. Be to, po balandžio mėn. įvykusių daugelio akcininkų susirinkimų, kuriuose buvo paskirstytas 2001 m. gautas pelnas, padidėjo šalies ūkio subjektų išmokos nerezidentams už jų investicijas Lietuvoje. Dėl minėtų priežasčių pajamų balanso deficitas, palyginti su kovo mėn., padidėjo 77,6 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas balandžio mėn. buvo teigiamas ir siekė 505,4 mln. litų. Šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams), neskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, balandžio mėn. padidėjo 148,6 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 710 mln. litų.

Balandžio mėn. šalies komerciniai bankai įsigijo 188,5 mln. litų vertės nerezidentų skolos vertybinių popierių, todėl padidėjo bendros šalies ūkio subjektų investicijos užsienyje.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje balandžio mėn. buvo 121,3 mln. litų, o sausio - balandžio mėn. - 584,4 mln. litų ir, preliminariais duomenimis, 65,2 mln. litų buvo didesnis nei atitinkamo 2001 m. laikotarpio tiesioginių investicijų srautas.

Investicijų portfelio įplaukos Lietuvoje buvo negausios ir tesiekė 12,5 mln. litų. Tuo tarpu kitų užsienio investicijų srautas buvo 588,6 mln. litų. Balandžio mėn. 170,4 mln. litų padidėjo Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais ir apie 400 mln. litų nerezidentų suteiktas prekybinis kreditas.

Lietuvos bankas balandžio mėn. komerciniams bankams pardavė užsienio valiutos už 63,9 mln. litų daugiau negu jos nupirko, tačiau oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo dėl sudarytų atpirkimo sandorių su nerezidentais. Balandžio mėn. oficialiosios atsargos padidėjo 82,9 mln. litų, o sausio - balandžio mėn. - 302,4 mln. litų.