Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 062,0 mln. litų. Per mėnesį ji sumažėjo 78,6 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 75,3 mln. litų.

2002 m. gegužės mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 062,0 mln. litų. Per mėnesį ji sumažėjo 78,6 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 75,3 mln. litų. Pinigų atsargą 122,2 mln. litų sumažino komercinių bankų privalomųjų atsargų pokytis, 41,3 mln. litų sumažino operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir 85,1 mln. litų padidino bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais.

Užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui padidėjo atitinkamai 1 060,2 ir 6,0 mln. litų. Centrinės vyriausybės indėliai užsienio valiutomis padidėjo 1 157,1 mln. litų, o litais sumažėjo 15,7 mln. litų. Pagrindinė užsienio turto ir centrinės vyriausybės indėlių užsienio valiutomis didėjimo priežastis buvo ta, kad gegužės mėn. į centrinės valdžios sąskaitas Lietuvos banke buvo pervestos lėšos, gautos užsienio rinkose išplatinus Lietuvos dešimties metų trukmės 400 mln. eurų vertės euroobligacijų emisiją.

Analitinis Lietuvos banko balansas (2002 m. gegužė)

Lietuvos banko balansas2002/042002/05pokytispokytis, %
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)       
UŽSIENIO TURTAS6,849.57,909.71,060.215.5
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI6.86.8
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI6.97.20.23.2
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS14.114.1-0.0-0.0
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS INSTITUCIJOMS
KITAS TURTAS226.2242.115.87.0
IŠ VISO TURTO7,103.58,179.81,076.215.2
         
PINIGŲ ATSARGA4,140.64,062.0-78.6-1.9
iš jų: CB išleisti į apyvartą pinigai3,144.93,220.275.32.4
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI606.7612.76.01.0
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI1,733.02,874.41,141.465.9
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS27.727.7
KAPITALO SĄSKAITOS575.8580.04.20.7
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI19.722.93.216.2
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ7,103.58,179.81,076.215.2
Pastabos

PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.

KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.