Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. LB valdyba apsvarstė akcinėje bendrovėje Turto banke vykusio inspektavimo rezultatus ir įpareigoti AB Turto banką iki 2000 m. vasario 1 d. pašalinti trūkumus. Inspektavimo metu nustatyta, kad AB Turto bankas nepakankamą dėmesį skyrė abejotinų aktyvų grupavimo taisyklių laikymuisi bei sąnaudų kontrolei. 2. LB valdyba nutarė neišduoti licencijos Biržų kredito unijai verstis įstatuose nurodytai veiklai ir neįregistruoti šios kredito unijos. Toks valdybos sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad steigiamasis susirinkimas, kuriame priimtas sprendimas dėl unijos įsteigimo, sušauktas ne pagal LR Kredito unijų įstatymo nustatytą tvarką. 3. LB valdyba nutarė išduoti licenciją kredito unijai „Moterų taupa“ verstis įstatuose nurodytai veiklai bei įregistruoti šią kredito uniją. Lietuvos bankas 1999 m. lapkričio 15 d. gavo kredito unijos „Moterų taupa“ prašymą išduoti licenciją užsiimti taupymo ir savitarpio paskolų davimo savo nariams operacijomis veikla. Kredito unija „Moterų taupa“ yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Lietuvos Ūkininkų draugijos narių bei jų šeimų narių kredito įstaiga. 4. LB valdyba apsvarstė priemonių skirtų bankų likvidumui užtikrinti, sprendžiant 2000 m. problemą klausimą. Konstatuota, kad bankiniame sektoriuje yra perteklinis likvidumas, komerciniai bankai noriai dalyvauja LB organizuojamuose indėlių aukcionuose ir yra pasiruošę likvidumo užtikrinimui. Taip pat Lietuvos banke yra sudarytos visos sąlygos, jei dėl 2000 m. iškiltų nesklandumų efektyviai spręsti likvidumo klausimą. 5. LB valdyba, siekdama 2000 metų problemos sprendimui sudaryti bankams ir kitoms finansinėms institucijoms palankias sąlygas tinkamai parengti jų informacines sistemas ir užtikrinti jose sukauptos informacijos išsaugojimą, nustatė, kad 1999 metų gruodžio 31 dieną tarpbankiniai atsiskaitymai ir atsiskaitymai už vertybinių popierių sandorius nebus vykdomi, taip pat neveiks Lietu

1. LB valdyba apsvarstė akcinėje bendrovėje Turto banke vykusio inspektavimo rezultatus ir įpareigoti AB Turto banką iki 2000 m. vasario 1 d. pašalinti trūkumus.

Inspektavimo metu nustatyta, kad AB Turto bankas nepakankamą dėmesį skyrė abejotinų aktyvų grupavimo taisyklių laikymuisi bei sąnaudų kontrolei.

2. LB valdyba nutarė neišduoti licencijos Biržų kredito unijai verstis įstatuose nurodytai veiklai ir neįregistruoti šios kredito unijos. Toks valdybos sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad steigiamasis susirinkimas, kuriame priimtas sprendimas dėl unijos įsteigimo, sušauktas ne pagal LR Kredito unijų įstatymo nustatytą tvarką.

3. LB valdyba nutarė išduoti licenciją kredito unijai „Moterų taupa“ verstis įstatuose nurodytai veiklai bei įregistruoti šią kredito uniją.

Lietuvos bankas 1999 m. lapkričio 15 d. gavo kredito unijos „Moterų taupa“ prašymą išduoti licenciją užsiimti taupymo ir savitarpio paskolų davimo savo nariams operacijomis veikla.

Kredito unija „Moterų taupa“ yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Lietuvos Ūkininkų draugijos narių bei jų šeimų narių kredito įstaiga.

4. LB valdyba apsvarstė priemonių skirtų bankų likvidumui užtikrinti, sprendžiant 2000 m. problemą klausimą. Konstatuota, kad bankiniame sektoriuje yra perteklinis likvidumas, komerciniai bankai noriai dalyvauja LB organizuojamuose indėlių aukcionuose ir yra pasiruošę likvidumo užtikrinimui.

Taip pat Lietuvos banke yra sudarytos visos sąlygos, jei dėl 2000 m. iškiltų nesklandumų efektyviai spręsti likvidumo klausimą.

5. LB valdyba, siekdama 2000 metų problemos sprendimui sudaryti bankams ir kitoms finansinėms institucijoms palankias sąlygas tinkamai parengti jų informacines sistemas ir užtikrinti jose sukauptos informacijos išsaugojimą, nustatė, kad 1999 metų gruodžio 31 dieną tarpbankiniai atsiskaitymai ir atsiskaitymai už vertybinių popierių sandorius nebus vykdomi, taip pat neveiks Lietuvos banko informacinė sistema TARPBANK.

Priimant nutarimą atsižvelgta į Europos Centrinio banko rekomendacijas.

6. LB valdyba nutarė, kad sudarant ir vykdant litų ir bazinės valiutos pirkimo bei pardavimo sandorius su Lietuvos komerciniais bankais ir Lietuvoje veikiančiais užsienio bankų filialais (skyriais), 1999 m. gruodžio 31 d. laikyti nedarbo diena.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad šią dieną nebus vykdomi tarpbankiniai atsiskaitymai ir atsiskaitymai už vertybinius popierius bei nebus įmanoma atsiskaityti pagal sudarytus minėtus sandorius.

7. LB valdyba nutarė pripažinti, kad akcinė bendrovė bankas Snoras atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukciono nuostatuose bei Reikalavimuose VVP aukciono dalyviams išdėstytus reikalavimus bei kriterijus. Taip pat nutarta patenkinti banko prašymą sudaryti su Lietuvos banku Aukciono dalyvio sutartį.

8. LB valdyba nutarė paskelbti 10 Lt proginę aukso monetą, išleidžiamą dalyvaujant tarptautinėje programoje „Mažiausios aukso monetos pasaulyje. Aukso istorija“, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą gruodžio 21 d. Taip pat nustatyta šios monetos kaina - 120 Lt.

Moneta, kurią sukūrė dailininkas Giedrius Paulauskas, norėta akcentuoti gilias monetų kaldinimo mūsų valstybėje tradicijas. Monetos averse pavaizduotas Lietuvos valstybės herbas - Vytis, monetos nominalas. Reverse - stilizuotas monetų kalėjas, legenda lotyniškai, reiškianti, kad tai Lietuvos aukso moneta ir dabartinės Lietuvos monetų kalyklos ženklas. Monetos autorius perteikė kalyklos klestėjimo laikmečio - XVI a. naudotą raidžių stilistiką, šrifto komponavimo būdą bei puošybos ornamentus.

Tai bus jau atroji LB išleista auksinė moneta. Ji pagaminta iš 999,9 prabos aukso, skersmuo 13,92 mm, svoris 1,244 g, storis mažesnis nei 1 mm. Ši moneta, yra mažiausia Lietuvos valstybės pinigų istorijoje.

9. LB valdyba nutarė patvirtinti skulptoriaus Antano Žukausko sukurtus 50 Lt sidabrinės proginės monetos, skirtos Sidnėjaus Olimpiadai, averso ir reverso grafinius projektus.

Tai bus jau antroji proginė moneta, skirta olimpinėms žaidynėms. Pirmoji, susilaukusi didelio numizmatų dėmesio, buvo skirta Atlantos olimpinėms žaidynėms. Didelę dalį šios monetos tiražo įsigijo užsienio šalių proginių monetų kolekcionieriai.

10. LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti ankstesnę „Paskolų ir indėlių metų palūkanų normos“ statistinės ataskaitos formą.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į besiplečiančią bankinių paslaugų rinką ir siekiant visapusiškesnio informacijos pateikimo, terminuotųjų indėlių grupėje išskiriant vienos dienos indėlius.

Nutarimas įsigalioja nuo 2000 m. sausio 1 d.