Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. LB valdyba apsvarstė akcinėje bendrovėje Šiaulių banke vykusio inspektavimo rezultatus. Inspektavimo metu nustatyta, kad 1999 m. rugpjūčio 1 d. AB Šiaulių bankas vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad nepilnai pašalinti anksčiau vykusio inspektavimo metu nustatyti trūkumai, susiję su vidaus procedūrų reglamentavimu, nutarta įpareigoti AB Šiaulių banko valdybą iki 2000 m. sausio 1 d. pašalinti šiuos nustatytus trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką. 2. LB valdyba nutarė išduoti licenciją Pasvalio kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti bei ją įregistruoti. Pasvalio kredito unijos prašymą išduoti licenciją užsiimti taupymo ir savitarpio paskolų davimo savo nariams operacijomis veikla LB gavo 1999 metų spalio 15 d. Pasvalio kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Pasvalio rajono žemdirbių, besiverčiančių prekine žemės ūkio produkcijos gamyba, savanoriškai įsteigta kredito įstaiga. 3. LB valdyba nutarė paskelbti 50 Lt proginę monetą, skirtą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Kęstučiui (iš serijos „Lietuvos valdovai“) mokėjimo priemone bei išleisti ją į apyvartą nuo 1999 m. lapkričio 29 d. Taip pat nustatyta šios monetos pardavimo kaina - 80 Lt. Tai jau ketvirtoji proginė moneta iš serijos „Lietuvos valdovai“. Anksčiau buvo išleistos proginės monetos Lietuvos karaliui Mindaugui, Didiesiems Lietuvos kunigaikščiams Gediminui bei Algirdui. 4. LB valdyba išklausė Pinigų politikos departamento 1999 m. trečiojo ketvirčio ataskaitą. Trečiajame 1999 m. ketvirtyje, Pinigų politikos departamentas (PPD) įgyvendindamas „Pinigų politikos programos 1997 - 1999 m.“ ir “Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo krypčių” nuostatas, pagrindinį dėmesį skyrė Lietuvos banko vykdomų Atvirosios rinkos operacijų taktikos tobulinimui. PPD atliko pagrindinių priežasčių, lemiančių palūkanų normų tendencijų

1. LB valdyba apsvarstė akcinėje bendrovėje Šiaulių banke vykusio inspektavimo rezultatus.

Inspektavimo metu nustatyta, kad 1999 m. rugpjūčio 1 d. AB Šiaulių bankas vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad nepilnai pašalinti anksčiau vykusio inspektavimo metu nustatyti trūkumai, susiję su vidaus procedūrų reglamentavimu, nutarta įpareigoti AB Šiaulių banko valdybą iki 2000 m. sausio 1 d. pašalinti šiuos nustatytus trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.

2. LB valdyba nutarė išduoti licenciją Pasvalio kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti bei ją įregistruoti.

Pasvalio kredito unijos prašymą išduoti licenciją užsiimti taupymo ir savitarpio paskolų davimo savo nariams operacijomis veikla LB gavo 1999 metų spalio 15 d.

Pasvalio kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Pasvalio rajono žemdirbių, besiverčiančių prekine žemės ūkio produkcijos gamyba, savanoriškai įsteigta kredito įstaiga.

3. LB valdyba nutarė paskelbti 50 Lt proginę monetą, skirtą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Kęstučiui (iš serijos „Lietuvos valdovai“) mokėjimo priemone bei išleisti ją į apyvartą nuo 1999 m. lapkričio 29 d. Taip pat nustatyta šios monetos pardavimo kaina - 80 Lt.

Tai jau ketvirtoji proginė moneta iš serijos „Lietuvos valdovai“. Anksčiau buvo išleistos proginės monetos Lietuvos karaliui Mindaugui, Didiesiems Lietuvos kunigaikščiams Gediminui bei Algirdui.

4. LB valdyba išklausė Pinigų politikos departamento 1999 m. trečiojo ketvirčio ataskaitą.

Trečiajame 1999 m. ketvirtyje, Pinigų politikos departamentas (PPD) įgyvendindamas „Pinigų politikos programos 1997 - 1999 m.“ ir “Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo krypčių” nuostatas, pagrindinį dėmesį skyrė Lietuvos banko vykdomų Atvirosios rinkos operacijų taktikos tobulinimui. PPD atliko pagrindinių priežasčių, lemiančių palūkanų normų tendencijų Lietuvoje analizę, rengė medžiagą dėl Lito stabilumo ilgalaikės strategijos bei dalyvavo ruošiant projektus dėl Euroobligacijų emisijų platinimo, vykdė infliacinių procesų analizę bei rengė jos kontroliavimo priemones, makroekonominių tyrimų programas.

5. LB valdyba išklausė informaciją apie pasikeitimus akcinės bendrovės „HANSABANKAS“ taryboje.

AB banko „HANSABANKAS“ vienintelis akcininkas AS Hansapank, atstovaujamas AS Hansapank valdybos pirmininko Indrek Neivelt 1999 m. spalio 22 d. sprendimu paskyrė naujus tarybos narius: Magnus Otto Carl Francke ir Priit Poldoja. Šių narių kadencija pasibaigs kartu su pirmosios banko tarybos kadencija. Banko statute nurodyta penkių narių banko tarybos sudėtis, kurios nariais yra:

Indrek Neivelt - tarybos pirmininkas (AS Hansapank valdybos pirmininkas); Erkki Raasuke - tarybos narys (AS Hansapank vyriausiasis finansistas); Ago Lauri - tarybos narys (AS Hansapank Užsienio ryšių departamento viršininkas); Magnus Otto Carl Francke - tarybos narys (Swedbank International viceprezidentas); Priit Poldoja - tarybos narys (AS „Hansabank Markes“ generalinis direktorius).

6. LB valdyba nutarė patvirtinti Giedriaus Paulausko sukurtą 10 Lt proginės monetos, išleidžiamos dalyvaujant tarptautinėje programoje „Mažiausios aukso monetos pasaulyje. Aukso istorija“, etaloną.

Moneta, kurią numato išleisti Lietuvos bankas, norima akcentuoti gilias monetų kaldinimo mūsų valstybėje tradicijas. Monetos averse pavaizduotas Lietuvos valstybės herbas - Vytis, monetos nominalas. Reverse - stilizuotas monetų kalėjas, legenda lotyniškai, reiškianti, kad tai Lietuvos aukso moneta ir dabartinės Lietuvos monetų kalyklos ženklas. Monetos autorius perteikė kalyklos klestėjimo laikmečio - XVI a. naudotą raidžių stilistiką, šrifto komponavimo būdą bei puošybos ornamentus.

Tai jau bus atroji LB išleista auksinė moneta. Jos skersmuo 13,92 mm, svoris 1,224 g, storis mažesnis nei 1 mm. Monetą, kuri bus mažiausia Lietuvos valstybės pinigų istorijoje, ketinama išleisti dar šiais metais.