Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Atsižvelgdama į AB Industrijos banko veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. rugpjūčio 25 d. - 1999 m. rugsėjo 17 d. rezultatus, Lietuvos banko (LB) valdyba nutarė įpareigoti AB Industrijos banko tarybą ir valdybą įvertinti banko situaciją ir apsvarstyti banko veiklos perspektyvą. Taip pat AB Industrijos banko taryba ir valdyba įpareigota iki 1999 m. lapkričio 15 d. informuoti LB apie priimtus sprendimus dėl tolesnės veiklos, o iki 1999 m. gruodžio 31 d. paruošti ir pateikti LB strateginį banko veiklos planą. Inspektavimo metu nustatyta, kad 1999 m. rugpjūčio 1 d. AB Industrijos bankas vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus, tačiau bankui nepavyko pasiekti banko aktyvų augimo, o tai sunkina sąlygas užtikrinti banko pakankamą pelningumą. Taip pat AB Industrijos banko valdyba neužtikrina operatyvinio veiklos plano vykdymo. 2. LB valdyba nutarė įregistruoti UAB Lietuvos vystymo banko statuto naują redakciją, parengtą pagal LR komercinių bankų įstatymą. Šis LB nutarimas įsigalios LB valdybai priėmus nutarimą dėl UAB Lietuvos vystymo banko licencijos pakeitimo, kadangi 1999 m. kovo 30 d. priimtame LR įstatymo „Dėl Lietuvos vystymo banko steigimo ir statuto patvirtinimo“ papildymo ir jo priedėlio pakeitimo įstatyme nustatyta, kad UAB Lietuvos vystymo bankas pradės veikti pagal LR komercinių bankų įstatymą kaip komercinis bankas, įregistravus banko naują statuto redakciją ir pakeitus banko licenciją. UAB Lietuvos vystymo bankas dėl licencijos pakeitimo į LB nesikreipė. Įregistravus naują UAB Lietuvos vystymo banko statuto redakciją, bankas kol kas negalės atlikti banko operacijų, kadangi ankstesnė banko licencija nepakeista. 3. LB valdybai buvo pateikta informacija apie 2000 m. problemos sprendimą kredito įstaigose. Pateiktoje informacijoje konstatuojama, kad šalyje veikiantys bankai yra įvykdę 1998 m. liepos 9 d. LB nutarime numatytus pasiruošimo etapus, kurie turi būti atlikti siekiant pala

1.Atsižvelgdama į AB Industrijos banko veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. rugpjūčio 25 d. - 1999 m. rugsėjo 17 d. rezultatus, Lietuvos banko (LB) valdyba nutarė įpareigoti AB Industrijos banko tarybą ir valdybą įvertinti banko situaciją ir apsvarstyti banko veiklos perspektyvą.

Taip pat AB Industrijos banko taryba ir valdyba įpareigota iki 1999 m. lapkričio 15 d. informuoti LB apie priimtus sprendimus dėl tolesnės veiklos, o iki 1999 m. gruodžio 31 d. paruošti ir pateikti LB strateginį banko veiklos planą.

Inspektavimo metu nustatyta, kad 1999 m. rugpjūčio 1 d. AB Industrijos bankas vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus, tačiau bankui nepavyko pasiekti banko aktyvų augimo, o tai sunkina sąlygas užtikrinti banko pakankamą pelningumą. Taip pat AB Industrijos banko valdyba neužtikrina operatyvinio veiklos plano vykdymo.

2. LB valdyba nutarė įregistruoti UAB Lietuvos vystymo banko statuto naują redakciją, parengtą pagal LR komercinių bankų įstatymą.

Šis LB nutarimas įsigalios LB valdybai priėmus nutarimą dėl UAB Lietuvos vystymo banko licencijos pakeitimo, kadangi 1999 m. kovo 30 d. priimtame LR įstatymo „Dėl Lietuvos vystymo banko steigimo ir statuto patvirtinimo“ papildymo ir jo priedėlio pakeitimo įstatyme nustatyta, kad UAB Lietuvos vystymo bankas pradės veikti pagal LR komercinių bankų įstatymą kaip komercinis bankas, įregistravus banko naują statuto redakciją ir pakeitus banko licenciją.

UAB Lietuvos vystymo bankas dėl licencijos pakeitimo į LB nesikreipė. Įregistravus naują UAB Lietuvos vystymo banko statuto redakciją, bankas kol kas negalės atlikti banko operacijų, kadangi ankstesnė banko licencija nepakeista.

3. LB valdybai buvo pateikta informacija apie 2000 m. problemos sprendimą kredito įstaigose.

Pateiktoje informacijoje konstatuojama, kad šalyje veikiantys bankai yra įvykdę 1998 m. liepos 9 d. LB nutarime numatytus pasiruošimo etapus, kurie turi būti atlikti siekiant palaikyti nenutrūkstamą informacinių ir mokėjimų sistemų funkcionavimą 2000 metais. Bankų sektorius yra atlikęs daugumą kitų būtinų darbų siekiant sėkmingai išspręsti tūkstantmečio datos pasikeitimo problemą.

Šiuo metu bankai tęsia pasiruošimo darbus didžiausią dėmesį skirdami bendravimui su klientais ir pagrindiniais paslaugų tiekėjais.

LB valdyba taip pat įpareigojo šalies bankus iki šių metų gruodžio 1 d. informuoti visuomenę žiniasklaidos priemonėse apie jų turimos techninės ir programinės įrangos paruošimą darbui po 2000 m. sausio 1 d.  

4. LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti LB valdybos 1995 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 62 patvirtintą Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarką.

Šį nutarimą LB priėmė atsižvelgdamas į Lietuvos kredito unijos asociacijos ir Societe de Developpement international Desjardins atstovybės siūlymus bei pastabas dėl minėtos tvarkos. Pagal pateiktus siūlymus, naujojoje tvarkoje sušvelnintos sąlygos LB išduodant licenciją kredito unijai, tame tarpe taip pat sušvelninti reikalavimai kredito unijos administracijos vadovo ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) išsilavinimui bei jų kvalifikacijai.  

5. LB valdybai buvo pateikta informacija apie kredito unijų veiklos inspektavimų, vykusių per šių metų III ketvirtį, rezultatus.

Per minėtą laikotarpį buvo atlikti trejų kredito unijų - Stiklininkų kredito unijos, „Trys skatikai“ ir „Šešiagrąšis“ veiklos inspektavimai.

Inspektavimo metu buvo patikrinta ar kredito unijos savo veikloje laikosi LR kredito unijų įstatymo, LB nutarimų, kitų teisės aktų bei kredito unijų įstatų, išnagrinėta kredito unijų valdymo organų veikla. Taip pat įvertinti pagrindiniai finansiniai rodikliai ? kapitalo pakankamumas, pelningumas, likvidumas, įvertintas unijų veiklos planų vykdymas.

Inspektavimo metu rimtų veiklos pažeidimų ir trūkumų nenustatyta, visos kredito unijos inspektuojamai datai vykdė LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.  

6. LB valdyba patvirtino tarpbankinių atsiskaitymų ir atsiskaitymų už vertybinius popierių sandorius vykdymo kritiniais laikotarpiais tvarką.

Naująją tvarką LB valdyba patvirtino siekdama užtikrinti nepertraukiamą tarpbankinių atsiskaitymų ir atsiskaitymų už vertybinių popierių sandorius vykdymą 2000 metais dėl įvairių rizikos faktorių sutrikus programų ir kompiuterių techninės įrangos darbui ir numatydama, kad didžiausia sutrikimų tikimybė yra kritiniais laikotarpiais 2001 01 01 - 2000 01 09 bei 2000 02 28 - 2000 03 02.

Priimtoje tvarkoje nustatyta, kokios yra galimos įvairios atsiskaitymų sistemos dalyvių veiklos alternatyvos, jų įgyvendinimo būdai, esant įvairiems rizikos faktoriams, pvz., telekomunikacines paslaugas teikiančių įmonių sutrikimams, elektros energijos tiekimo sutrikimams arba klaidoms atsiskaitymų sistemos dalyvių programų įrangoje.

Taip pat LB valdyba pavedė LB Atsiskaitymų centrui ir Informacinių technologijų departamentui, dalyvaujant Lietuvoje veikiantiems bankams, AB „Nacionalinė vertybinių popierių birža“, Lietuvos centriniams vertybinių popierių depozitoriumui, bankų finansų maklerio departamentams (skyriams) ir finansų maklerio įmonėms, atlikti tarpbankinių atsiskaitymų informacinės sistemos TARPBANK testavimą 2000 m. sausio 1-2 d.

Papildomai svarstyta

7. LB valdyba patvirtino 50 Lt proginės monetos, skirtos didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Kęstučiui (iš serijos „Lietuvos vadovai“), etaloną.

Šią monetą LB numato išleisti šių metų IV ketvirtyje. Pirmosios šios serijos 50 lt proginės monetos, skirtos Lietuvos karaliui Mindaugui ir didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Gediminui buvo išleistos 1996 m., tokio paties nominalo proginė moneta, skirta didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Algirdui - 1998 m.