Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyj e 1. LB valdyba apsvarstė AB Ūkio banko veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. gegužės 31 d. - liepos 9 d. rezultatus ir nutarė įspėti AB Ūkio banką dėl jo veiklos trūkumų. Taip pat LB valdyba nustatė, kad iki 1999 m. lapkričio 1 d. bankas privalo pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką. Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės banko veiklos sritys - vadovavimas, aktyvų kokybė, kapitalas, pelningumas ir aktyvų-pasyvų valdymas 1999 m. gegužės 1 d. būklei bei laikotarpiu nuo praeito inspektavimo (1998 m. sausio 1 d.) iki 1999 m. gegužės 1 d. Inspektavimo metu nustatyta, kad AB Ūkio bankas pašalino ne visus praeito inspektavimo ataskaitoje nurodytus trūkumus, bankas neturi visas veiklos sritis apimančių rašytinių procedūrų, leidžiančių užtikrinti pakankamą vidaus kontrolę, banko vidaus auditas yra nepakankamai formalizuotas, nėra apibrėžta ataskaitos pateikimo tvarka ir terminai. 2 . Vadovaudamasi LR komercinių bankų įstatymo 14 str. ir LB valdybos 1997 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl Lietuvos banko leidimų įsigyti ir (ar) valdyti komercinio banko akcijų paketus išdavimo taisyklių“, LB valdyba nutarė leisti AB Vilniaus bankui įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 (iki 100 proc.) AB banko HERMIS akcijų paketą. LB valdyba nustatė, kad leidimas AB Vilniaus bankui įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 (iki 100 proc.) AB banko HERMIS akcijų paketą galioja jeigu akcijos iš AB banko HERMIS akcininkų, susijusių su AB Vilniaus banku, bus supirktos iki po šio nutarimo įsigaliojimo įvyksiančio pirmojo AB banko HERMIS visuotinio akcininkų susirinkimo ir jeigu minėto dydžio AB banko HERMIS akcijų paketas bus įsigytas per 1 metus laiko. Taip pat LB valdyba patikslino sisteminės rizikos lygio bankų sektoriuje vertinimą, nustatydama, kad viršijus sisteminės rizikos lygio Lietuvos bankų sektoriuje ribas, Lietuvos bankas gali nepritarti bankų

1.LB valdyba apsvarstė AB Ūkio banko veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. gegužės 31 d. - liepos 9 d. rezultatus ir nutarė įspėti AB Ūkio banką dėl jo veiklos trūkumų. Taip pat LB valdyba nustatė, kad iki 1999 m. lapkričio 1 d. bankas privalo pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.

Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės banko veiklos sritys - vadovavimas, aktyvų kokybė, kapitalas, pelningumas ir aktyvų-pasyvų valdymas 1999 m. gegužės 1 d. būklei bei laikotarpiu nuo praeito inspektavimo (1998 m. sausio 1 d.) iki 1999 m. gegužės 1 d.

Inspektavimo metu nustatyta, kad AB Ūkio bankas pašalino ne visus praeito inspektavimo ataskaitoje nurodytus trūkumus, bankas neturi visas veiklos sritis apimančių rašytinių procedūrų, leidžiančių užtikrinti pakankamą vidaus kontrolę, banko vidaus auditas yra nepakankamai formalizuotas, nėra apibrėžta ataskaitos pateikimo tvarka ir terminai.

2. Vadovaudamasi LR komercinių bankų įstatymo 14 str. ir LB valdybos 1997 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl Lietuvos banko leidimų įsigyti ir (ar) valdyti komercinio banko akcijų paketus išdavimo taisyklių“, LB valdyba nutarė leisti AB Vilniaus bankui įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 (iki 100 proc.) AB banko HERMIS akcijų paketą.

LB valdyba nustatė, kad leidimas AB Vilniaus bankui įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 (iki 100 proc.) AB banko HERMIS akcijų paketą galioja jeigu akcijos iš AB banko HERMIS akcininkų, susijusių su AB Vilniaus banku, bus supirktos iki po šio nutarimo įsigaliojimo įvyksiančio pirmojo AB banko HERMIS visuotinio akcininkų susirinkimo ir jeigu minėto dydžio AB banko HERMIS akcijų paketas bus įsigytas per 1 metus laiko.

Taip pat LB valdyba patikslino sisteminės rizikos lygio bankų sektoriuje vertinimą, nustatydama, kad viršijus sisteminės rizikos lygio Lietuvos bankų sektoriuje ribas, Lietuvos bankas gali nepritarti bankų jungimuisi, tačiau galutinį sprendimą priima, atsižvelgdamas į papildomus kriterijus, išdėstytus minėto dokumento 4 punkte.

Įvertinusi susijungimo ekonominį pagrįstumą, poveikį kitoms finansų rinkoms, konkurencijos bankų sektoriuje pobūdį bei kitus veiksnius, LB valdyba nematė pagrindo prieštarauti AB Vilniaus banko prašymui leisti įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 (iki 100 proc.) akcijų paketą.

3.LB valdyba patvirtino skulptoriaus Giedriaus Paulauskio sukurtus 10 Lt nominalo proginės auksinės monetos „Mažiausia aukso moneta pasaulyje. Aukso istorija“ averso ir reverso grafinius projektus. 1.244 g (1/25 oz) sversianti aukščiausios kokybės kategorijos moneta bus kaldinama pagal tarptautinę programą.

Tai jau antroji Lietuvos Respublikos auksinė moneta. Ją numatoma išleisti 1999 m. pabaigoje.

4.LB valdyba patvirtino skulptoriaus Gedimino Karaliaus sukurtus 50 Lt nominalo proginės sidabrinės monetos, skirtos Nepriklausomybės atkūrimo 10-mečiui, averso ir reverso grafinius projektus, o taip pat patvirtino užrašą monetos briaunoje: „LAISVĖ ? AMŽINOJI TAUTOS VERTYBĖ“.

Monetą numatoma išleisti 2000 m. pirmame ketvirtyje.