Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. LB valdyba apsvarstė 1999 m. rugpjūčio 30 d. - 1999 m. spalio 8 d. akcinėje bendrovėje Šiaulių banke vykusio inspektavimo rezultatus. Inspektavimo metu nustatyta, kad 1999 m. rugpjūčio 1 d. AB Šiaulių bankas vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad nepilnai pašalinti anksčiau vykusio inspektavimo metu nustatyti trūkumai, susiję su vidaus procedūrų reglamentavimu, nutarta įpareigoti AB Šiaulių banko valdybą iki 2000 m. sausio 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką. 2. LB valdyba nutarė išduoti licenciją Pasvalio kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti bei ją įregistruoti. Pasvalio kredito unijos prašymą išduoti licenciją užsiimti taupymo ir savitarpio paskolų davimo savo nariams operacijomis veikla LB gavo 1999 m. spalio 15 d. Pasvalio kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Pasvalio rajono žemdirbių, besiverčiančių prekine žemės ūkio produkcijos gamyba, savanoriškai įsteigta kredito įstaiga. Kredito unijos steigėjai pateikė steigiamos kredito unijos veiklos planą trejų metų laikotarpiui, nurodydami pagrindines kredito unijos veiklos išvystymo perspektyvas.

1. LB valdyba apsvarstė 1999 m. rugpjūčio 30 d. - 1999 m. spalio 8 d. akcinėje bendrovėje Šiaulių banke vykusio inspektavimo rezultatus.

Inspektavimo metu nustatyta, kad 1999 m. rugpjūčio 1 d. AB Šiaulių bankas vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad nepilnai pašalinti anksčiau vykusio inspektavimo metu nustatyti trūkumai, susiję su vidaus procedūrų reglamentavimu, nutarta įpareigoti AB Šiaulių banko valdybą iki 2000 m. sausio 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.

2. LB valdyba nutarė išduoti licenciją Pasvalio kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti bei ją įregistruoti.

Pasvalio kredito unijos prašymą išduoti licenciją užsiimti taupymo ir savitarpio paskolų davimo savo nariams operacijomis veikla LB gavo 1999 m. spalio 15 d.

Pasvalio kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Pasvalio rajono žemdirbių, besiverčiančių prekine žemės ūkio produkcijos gamyba, savanoriškai įsteigta kredito įstaiga.

Kredito unijos steigėjai pateikė steigiamos kredito unijos veiklos planą trejų metų laikotarpiui, nurodydami pagrindines kredito unijos veiklos išvystymo perspektyvas.