Lietuvos bankas
2010-09-22
 Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Vadovaudamasi LR Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu, LB valdyba patvirtino LB pinigų politikos priemonių taikymo kryptis. Šio dokumento tikslas yra apibrėžti Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptis, nusakant tikslus, sąlygas ir ribas esant fiksuoto lito kurso režimui bei numatyti pinigų politikos priemonių tobulinimą, atsižvelgiant į ekonominės aplinkos pokyčius bei Lietuvos siekį tapti Europos Sąjungos nare, o vėliau - ir atitikti narystei Ekonominėje ir pinigų sąjungoje keliamus reikalavimus. Kaip pažymima dokumente, Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptis lemia fiksuoto lito kurso režimas ir Lietuvos banko neribota apimtimi vykdomas litų keitimas į bazinę valiutą (valiutas) ir bazinės valiutos (valiutų) į litus bei Lietuvos banko įsipareigojimų litais visiško padengimo Lietuvos banko laikomomis aukso ir konvertuojamos užsienio valiutos atsargomis principas. Lietuvos banko pagrindinis tikslas - Lietuvos Respublikos pinigų stabilumas. Lietuvos bankas siūlys priimti Lietuvos banko 5statymo pataisas, įgyvendinančias Europos Sąjungos valstybių centriniams bankams keliamus reikalavimus, ir patikslinti pagrindinį tikslą, suvienodinant jį su Europos centrinių bankų sistemos narių pagrindiniu tikslu - kainų stabilumu. Lietuvos bankas pagrindinio tikslo siekia įstatymų nustatyta tvarka pasirinkdamas bazinę valiutą (valiutas) ir išlaikydamas fiksuotą lito kursą. Taip pat numatoma spartinti Lietuvos integraciją ir konvergenciją su Europos Sąjunga, derinant pinigų politikos priemones su Europos centrinio banko reikalavimais, užtikrinti, kad visi Lietuvos banko įsipareigojimai litais bus padengti Lietuvos banko laikomomis aukso ir konvertuojamosios užsienio valiutos atsargomis, atėmus įsipareigojimus užsienio valiuta. 2. Vadovaudamasi LR kredito unijų įstatymo 16 straipsniu ir LR Lietuvos banko įstatymo 8 straipsniu, LB valdyba

1. Vadovaudamasi LR Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu, LB valdyba patvirtino LB pinigų politikos priemonių taikymo kryptis.

Šio dokumento tikslas yra apibrėžti Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptis, nusakant tikslus, sąlygas ir ribas esant fiksuoto lito kurso režimui bei numatyti pinigų politikos priemonių tobulinimą, atsižvelgiant į ekonominės aplinkos pokyčius bei Lietuvos siekį tapti Europos Sąjungos nare, o vėliau - ir atitikti narystei Ekonominėje ir pinigų sąjungoje keliamus reikalavimus.

Kaip pažymima dokumente, Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptis lemia fiksuoto lito kurso režimas ir Lietuvos banko neribota apimtimi vykdomas litų keitimas į bazinę valiutą (valiutas) ir bazinės valiutos (valiutų) į litus bei Lietuvos banko įsipareigojimų litais visiško padengimo Lietuvos banko laikomomis aukso ir konvertuojamos užsienio valiutos atsargomis principas.

Lietuvos banko pagrindinis tikslas - Lietuvos Respublikos pinigų stabilumas. Lietuvos bankas siūlys priimti Lietuvos banko 5statymo pataisas, įgyvendinančias Europos Sąjungos valstybių centriniams bankams keliamus reikalavimus, ir patikslinti pagrindinį tikslą, suvienodinant jį su Europos centrinių bankų sistemos narių pagrindiniu tikslu - kainų stabilumu.

Lietuvos bankas pagrindinio tikslo siekia įstatymų nustatyta tvarka pasirinkdamas bazinę valiutą (valiutas) ir išlaikydamas fiksuotą lito kursą.

Taip pat numatoma spartinti Lietuvos integraciją ir konvergenciją su Europos Sąjunga, derinant pinigų politikos priemones su Europos centrinio banko reikalavimais, užtikrinti, kad visi Lietuvos banko įsipareigojimai litais bus padengti Lietuvos banko laikomomis aukso ir konvertuojamosios užsienio valiutos atsargomis, atėmus įsipareigojimus užsienio valiuta.

2. Vadovaudamasi LR kredito unijų įstatymo 16 straipsniu ir LR Lietuvos banko įstatymo 8 straipsniu, LB valdyba nutarė išduoti licenciją kredito unijos „Kelmės taupa“ įstatuose nurodytai veiklai vykdyti bei įregistruoti kredito uniją „Kelmės taupa“ bei jos įstatus.

1999 m. gegužės 12 d. Lietuvos bankas gavo kredito unijos „Kelmės taupa“ prašymą išduoti licenciją užsiimti taupymo ir savitarpio paskolų davimo savo nariams operacijomis veikla ir įregistruoti uniją.

Kredito unija „Kelmės taupa“ yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Kelmės rajono Žemdirbių asociacijos narių bei jų šeimų narių kredito įstaiga.  

3. LB valdyba patvirtino proginės 50 Lt monetos, skirtos didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Kęstučiui, gipsinius modelius.

Monetos averso gipsinio modelio autorius skulptorius Petras Gintalas, monetos reverso gipsinio modelio autorius skulptorius Antanas Žukauskas.

Tai bus jau ketvirta moneta iš serijos „Lietuvos valdovai“. Anksčiau yra išleistos proginės monetos Lietuvos didiesiems kunigaikščiams Mindaugui, Gediminui ir Algirdui.

Į apyvartą monetą ketinama išleisti paskutiniame šių metų ketvirtyje.