Lietuvos bankas
2010-09-22
 Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Atsižvelgdama į Lietuvos vystymo banko veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. gegužės 10 - 28 d. rezultatus, LB valdyba nutarė įpareigoti Lietuvos vystymo banką iki 1999 m. rugpjūčio 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus bei informuoti apie tai Lietuvos banką. Nustatyta, kad banko veiklos planas nepakankamai atitinka 1999 m. sausio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 4 patvirtintus banko veiklos planų sudarymo reikalavimus. Taip pat nustatyta, kad sudaryti nepakankami specialieji atidėjimai. Pažymėta, kad inspektuojamu laikotarpiu bankas vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. 2. LB valdyba išklausė informaciją apie specialiuosius patikrinimus komerciniuose bankuose. Patikrinimai atlikti atsižvelgiant į LB sudarytą sutartį su tarptautinėmis audito firmomis UAB Price Waterhouse, UAB Arthur Andersen, UAB KPMG Lietuva ir UAB Deloitte & Touche dėl specialiųjų patikrinimų pagal individualias programas 6 komerciniuose bankuose. Audito firmos įsipareigojo įvertinti banko organizacinę struktūrą ir veiklos planavimą, informacines technologijas ir pasiruošimą 2000 m., pagrindinių banko rizikų valdymo politikas ir procedūras bei ataskaitų, teikiamų Lietuvos bankui sudarymo teisingumą. Atlikusios patikrinimus, audito firmos kiekvienam bankui pateikė individualias rekomendacijas dėl rastų trūkumų šalinimo ir procedūrų tobulinimo. Šias ataskaitas LB aptarė su komercinių bankų vadovais. 3. LB valdyba išklausė informaciją dėl akcinės bendrovės banko HERMIS valdybos narių pasikeitimo. 1999 m. gegužės 6 d. ir birželio 15 d. LB gavo akcinės bendrovės banko HERMIS valdybos pirmininkės pranešimus apie banko valdybos pasikeitimus. 1999 m. kovo 9 d. įvykusiame akcinės bendrovės banko HERMIS tarybos posėdyje buvo nutarta patenkinti valdybos nario Ivo Gueorguiev prašymą atleisti jį iš banko valdybos narių. Nauju banko valdybos na

1. Atsižvelgdama į Lietuvos vystymo banko veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. gegužės 10 - 28 d. rezultatus, LB valdyba nutarė įpareigoti Lietuvos vystymo banką iki 1999 m. rugpjūčio 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus bei informuoti apie tai Lietuvos banką.

Nustatyta, kad banko veiklos planas nepakankamai atitinka 1999 m. sausio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 4 patvirtintus banko veiklos planų sudarymo reikalavimus. Taip pat nustatyta, kad sudaryti nepakankami specialieji atidėjimai.

Pažymėta, kad inspektuojamu laikotarpiu bankas vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

2. LB valdyba išklausė informaciją apie specialiuosius patikrinimus komerciniuose bankuose.

Patikrinimai atlikti atsižvelgiant į LB sudarytą sutartį su tarptautinėmis audito firmomis UAB Price Waterhouse, UAB Arthur Andersen, UAB KPMG Lietuva ir UAB Deloitte & Touche dėl specialiųjų patikrinimų pagal individualias programas 6 komerciniuose bankuose.

Audito firmos įsipareigojo įvertinti banko organizacinę struktūrą ir veiklos planavimą, informacines technologijas ir pasiruošimą 2000 m., pagrindinių banko rizikų valdymo politikas ir procedūras bei ataskaitų, teikiamų Lietuvos bankui sudarymo teisingumą.

Atlikusios patikrinimus, audito firmos kiekvienam bankui pateikė individualias rekomendacijas dėl rastų trūkumų šalinimo ir procedūrų tobulinimo. Šias ataskaitas LB aptarė su komercinių bankų vadovais.

3. LB valdyba išklausė informaciją dėl akcinės bendrovės banko HERMIS valdybos narių pasikeitimo.

1999 m. gegužės 6 d. ir birželio 15 d. LB gavo akcinės bendrovės banko HERMIS valdybos pirmininkės pranešimus apie banko valdybos pasikeitimus.

1999 m. kovo 9 d. įvykusiame akcinės bendrovės banko HERMIS tarybos posėdyje buvo nutarta patenkinti valdybos nario Ivo Gueorguiev prašymą atleisti jį iš banko valdybos narių. Nauju banko valdybos nariu paskirtas Gintautas Galvanauskas.

1999 m. gegužės 27 d. įvykusiame akcinės bendrovės banko HERMIS banko tarybos posėdyje buvo nutarta atleisti valdybos narius Steponą Vytautą Jurną ir Algirdą Motulą. Nauju valdybos nariu paskirtas Algimantas Kundrotas.

1999 m. birželio 7 d. įvykusiame akcinės bendrovės banko HERMIS banko tarybos posėdyje nutarta nuo 1999 m. liepos 13 d. paskirti naujai kadencijai Nadieždą Novickienę valdybos pirmininke ir Andrių Ignotą valdybos nariu.

4.LB valdyba apsvarstė ir nutarė nepritarti penkių komercinių bankų (AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas, AB LITIMPEKS bankas, UAB Medicinos bankas, AB Industrijos bankas) pasiūlymui keisti Reikalavimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono dalyviams bei panaikinti reikalavimą nupirkti 1 proc. per ketvirtį Lietuvos banko rengiamuose aukcionuose parduodamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių.

1999 m. gegužės 27 d. LB valdyba priėmė sprendimą patenkinti 5 potencialių aukciono dalyvių (AB Lietuvos žemės ūkio bankas, AB Lietuvos taupomasis bankas, AB bankas HERMIS, UAB FMĮ „Vilfima“ ir AB FMĮ „Finasta“) prašymus pasirašyti Aukciono dalyvio sutartis. Sutartis numatoma pasirašyti artimiausiu metu.

Ne mažiau kaip keturiems aukciono dalyviams sudarius Aukciono dalyvio sutartį su Lietuvos banku, Lietuvos bankas praneša apie tai „Valstybės žiniose“ ir nurodo datą, nuo kurios Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių rinkoje įsigalios išskirtinių rinkos dalyvių sistema, skatinanti VVP antrinės rinkos likvidumą.