Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Vadovaudamasi LR Kreditų unijų įstatymo 16 str. ir Lietuvos banko įstatymo 8 str., Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti licenciją Kaišiadorių vyskupijos kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti, o taip pat įregistruoti kredito uniją bei jos įstatus. Kaišiadorių vyskupijos kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų, t.y. formaliai priklausančių Kaišiadorių vyskupijai asmenų bei jų šeimų kredito įstaiga. Kaišiadorių vyskupijos kredito unija jau 29-oji kredito unija, kuriai Lietuvos banko valdyba išdavė licenciją. 2. Lietuvos banko valdyba svarstė AB “banko “Hermis” inspektavimo rezultatus ir konstatavo, kad AB bankas “Hermis” vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus: - kapitalo pakankamumo - 16 proc. - likvidumo - 50 proc. - maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta - 21 proc. 1998 m. spalio 1 d. paskolos suteiktos su banku susijusiems asmenims neviršijo 10 proc. banko kapitalo, bankas vykdė maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą. Banko valdybos darbas įvertintas gerai, inspektuojamuoju laikotarpiu banko valdyba daug dėmesio skyrė valdymo ir organizacinės struktūros tobulinimui, kurio esmė - strateginių ir valdymo funkcijų atskyrimas nuo kasdieninio darbo su klientais. Pastebėta, kad banko vidaus audito veikla yra pakankamai efektyvi, nors nepilnai formalizuota. Bankas neįvertino praeito inspektavimo metu pateiktų nurodymų dėl vidaus audito atlikimo procedūrų formalizavimo ir iki šiol neparuošė vidaus audito darbą reglamentuojančių procedūrinių dokumentų. Lietuvos banko valdyba nutarė įpareigoti AB banko “Hermis tarybą ir valdybą apsvarstyti inspektavimo ataskaitą ir pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie tai informuoti Kredito įstaigų priežiūros departamentą. 3. Apsvarsčiusi LB nutarimu sudarytos Jungtinės komisijos ataskait

1. Vadovaudamasi LR Kreditų unijų įstatymo 16 str. ir Lietuvos banko įstatymo 8 str., Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti licenciją Kaišiadorių vyskupijos kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti, o taip pat įregistruoti kredito uniją bei jos įstatus.

Kaišiadorių vyskupijos kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų, t.y. formaliai priklausančių Kaišiadorių vyskupijai asmenų bei jų šeimų kredito įstaiga.

Kaišiadorių vyskupijos kredito unija jau 29-oji kredito unija, kuriai Lietuvos banko valdyba išdavė licenciją.

2. Lietuvos banko valdyba svarstė AB “banko “Hermis” inspektavimo rezultatus ir konstatavo, kad AB bankas “Hermis” vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus:

- kapitalo pakankamumo - 16 proc.

- likvidumo - 50 proc.

- maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta - 21 proc.

1998 m. spalio 1 d. paskolos suteiktos su banku susijusiems asmenims neviršijo 10 proc. banko kapitalo, bankas vykdė maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą.

Banko valdybos darbas įvertintas gerai, inspektuojamuoju laikotarpiu banko valdyba daug dėmesio skyrė valdymo ir organizacinės struktūros tobulinimui, kurio esmė - strateginių ir valdymo funkcijų atskyrimas nuo kasdieninio darbo su klientais.

Pastebėta, kad banko vidaus audito veikla yra pakankamai efektyvi, nors nepilnai formalizuota. Bankas neįvertino praeito inspektavimo metu pateiktų nurodymų dėl vidaus audito atlikimo procedūrų formalizavimo ir iki šiol neparuošė vidaus audito darbą reglamentuojančių procedūrinių dokumentų.

Lietuvos banko valdyba nutarė įpareigoti AB banko “Hermis tarybą ir valdybą apsvarstyti inspektavimo ataskaitą ir pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie tai informuoti Kredito įstaigų priežiūros departamentą.

3. Apsvarsčiusi LB nutarimu sudarytos Jungtinės komisijos ataskaitą apie kompiuterių ir programinės įrangos kompleksinio testavimo rezultatus, LB valdyba nutarė minėtą testavimą laikyti atliktu pagal anksčiau patvirtintą grafiką, bei pritarė Jungtinės komisijos ataskaitoje pateiktiems siūlymams ir išvadoms.

Testavimo darbe dalyvavo Lietuvoje veikiantys bankai, LB Atsiskaitymų centras bei Apskaitos ir informacinių technologijų departamentas. Taip pat tarpbankinių atsiskaitymų informacinė sistema buvo testuojama ir su Lietuvos centriniu vertybinių popierių depozitoriumu, AB “Nacionaline vertybinių popierių birža” ir Finansų maklerių įmonėmis.

Vidaus testavimas parodė, kad iš esmės informacinė sistema TARPBANK tenkina 2000 m. reikalavimus, išskyrus kai kurias funkcijas, kurios bus ištaisytos remiantis Jungtinės komisijos pateiktais siūlymais. Kredito įstaigų priežiūros departamento informacinėje sistemoje ir informacinėje sistemoje “Paskolų rizikos duomenų bazė” testavimo metu klaidų nepastebėta.

4. Lietuvos banko valdyba patvirtino skulptoriaus Antano Žukausko sukurtą 50 Lt proginės monetos, skirtos Baltijos kelio 10-mečiui, averso ir reverso projektą.

Monetą numatoma išleisti š.m. trečiame ketvirtyje.