Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Pritarta naujoms Kapitalo pakankamumo normatyvo skaičiavimo taisyklėms. Sprendimas dėl naujų Kapitalo pakankamumo normatyvų skaičiavimo taisyklių priimtas tęsiant mūsų teisės aktų suderinimą su Europos sąjungos teisės aktais ir atsižvelgiant į tai, kad bankams, plečiant veiklą tarptautinėse rinkose bei įsigyjant daugiau prekybinio turto (obligacijų, nuosavybės vertybinių popierių, palūkanų normų ar nuosavybės vertybinių popierių išvestinių priemonių), atsirado būtinybė įvertinti naujai atsirandančių rizikų prigimtį ir nustatyti reikalavimus kapitalui, kuris reikalingas apsisaugoti nuo šių rizikų. Naujų taisyklių taikymas įsigalioja 2001 m. pabaigai. 2. Apsvarsčius inspektavimo rezultatus, AB Vilniaus bankas įpareigotas sudarant 2000 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus ir sudaryti trūkstamus specialiuosius atidėjimus. Taip pat AB Vilniaus bankas įpareigotas pilnai įvykdyti praeito inspektavimo ataskaitoje nustatytus trūkumus. Iki 2001 m. balandžio 1 d. AB Vilniaus bankas įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir apie tai informuoti Lietuvos banką. 3. Nutarta leisti Suomijos draudimo bendrovei “Sampo Oyj” įsigyti ir (ar) valdyti daugiau kaip 2/3 UAB Lietuvos vystymo banko akcijų paketą. Prašymas dėl leidimo įsigyti ir valdyti šį akcijų paketą Lietuvos bankui buvo pateiktas 2000 m. gruodžio 5 d. Bendrovė “Sampo Oyj” yra Sampo grupės - draudimo ir bankines paslaugas teikiančių įmonių narė, išvysčiusi savo veiklą Europos šalyse, įskaitant ir investicinę veiklą į Baltijos šalis. Bendri grupės aktyvai 1999 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 6 725,7 mln. eurų. Šiuo metu UAB Lietuvos vystymo banko veikla pertvarkyta pagal Komercinių bankų įstatymą ir bankas veikia kaip komercinis bankas, turintis banko licenciją su apribojimais atlikti operacijas vertybiniais popieriais, pirkti ir parduoti tauriuosi

1. Pritarta naujoms Kapitalo pakankamumo normatyvo skaičiavimo taisyklėms.

Sprendimas dėl naujų Kapitalo pakankamumo normatyvų skaičiavimo taisyklių priimtas tęsiant mūsų teisės aktų suderinimą su Europos sąjungos teisės aktais ir atsižvelgiant į tai, kad bankams, plečiant veiklą tarptautinėse rinkose bei įsigyjant daugiau prekybinio turto (obligacijų, nuosavybės vertybinių popierių, palūkanų normų ar nuosavybės vertybinių popierių išvestinių priemonių), atsirado būtinybė įvertinti naujai atsirandančių rizikų prigimtį ir nustatyti reikalavimus kapitalui, kuris reikalingas apsisaugoti nuo šių rizikų.

Naujų taisyklių taikymas įsigalioja 2001 m. pabaigai.

2. Apsvarsčius inspektavimo rezultatus, AB Vilniaus bankas įpareigotas sudarant 2000 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus ir sudaryti trūkstamus specialiuosius atidėjimus. Taip pat AB Vilniaus bankas įpareigotas pilnai įvykdyti praeito inspektavimo ataskaitoje nustatytus trūkumus.

Iki 2001 m. balandžio 1 d. AB Vilniaus bankas įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.  

3. Nutarta leisti Suomijos draudimo bendrovei “Sampo Oyj” įsigyti ir (ar) valdyti daugiau kaip 2/3 UAB Lietuvos vystymo banko akcijų paketą.

Prašymas dėl leidimo įsigyti ir valdyti šį akcijų paketą Lietuvos bankui buvo pateiktas 2000 m. gruodžio 5 d.

Bendrovė “Sampo Oyj” yra Sampo grupės - draudimo ir bankines paslaugas teikiančių įmonių narė, išvysčiusi savo veiklą Europos šalyse, įskaitant ir investicinę veiklą į Baltijos šalis. Bendri grupės aktyvai 1999 m. gruodžio 31 d. duomenimis sudarė 6 725,7 mln. eurų.

Šiuo metu UAB Lietuvos vystymo banko veikla pertvarkyta pagal Komercinių bankų įstatymą ir bankas veikia kaip komercinis bankas, turintis banko licenciją su apribojimais atlikti operacijas vertybiniais popieriais, pirkti ir parduoti tauriuosius metalus.

Lietuvos banke įregistruotame UAB Lietuvos vystymo banko statute nurodytas 41 040 000 Lt akcinis kapitalas.

4. Įregistruotos kredito unijų ,,Šešiagrašis”, ,,Prienų taupa” ,,Ūkininkų taupa”, ,,Skuodo bankelio”, ,,Žemdirbio gerovė”, ,,Kaišiadorių vyskupijos”, ,,Tauragės” įstatų naujos redakcijos ir pakeistos jų licencijos.

Naujos kredito unijų įstatų redakcijos priimtos siekiant pilnai suderinti jas su naująja Kredito unijų įstatymo redakcija. 

5. Įregistruota „Achemos“ kredito unija ir išduota licencija vykdyti įstatuose nurodytą veiklą.

 „Achemos“ kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota ir įsteigta fizinių asmenų - AB „Achema“ darbuotojų ir AB „Achema“ darbuotojų profesinės sąjungos narių kredito įstaiga. 

6. Iš dalies pakeistas nutarimas „Dėl lito ir užsienio valiutų santykių bei euro ir Ekonominės ir pinigų sąjungos valstybių narių nacionalinių valiutų perskaičiavimo kursų skelbimo“, 1 punkte prieš žodį „Ispanijos“ įrašant žodį „Graikijos“.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į Europos sąjungos Tarybos sprendimą, vadovaujantis Europos bendrijos Steigimo sutarties nuostatomis dėl bendrosios valiutos įvedimo Graikijoje nuo 2001 m. sausio 1 d.

Nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.