Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta išregistruoti Prancūzijos Respublikos AB banko SOCIETE GENERALE Vilniaus skyrių iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro. 1999 m. gruodžio 16 d. AB bankas SOCIETE GENERALE pasirašė su Suomijos Respublikos banku Merita Bank Plc Aktyvų ir pasyvų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią AB banko SOCIETE GENERALE Vilniaus skyriaus turtas ir įsipareigojimai perduodami Suomijos Respublikos banko Merita Bank Plc Vilniaus skyriui. AB banko SOCIETE GENERALE Vilniaus skyriaus turtas ir įsipareigojimai banko Merita Bank Plc perduoti 2000 m. gegužės 1 d. priėmimo-perdavimo aktu. 2. Nutarta įregistruoti AB Industrijos banko statuto pakeitimus, kurie susiję su banko pavadinimo pasikeitimu į AB PAREX BANKAS. Taip pat nutarta bankui išduoti banko licenciją bei registravimo pažymėjimą su naujuoju banko pavadinimu. Leidimas įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 AB Industrijos banko akcijų paketą Latvijos bankui AS „Parekss-banka“ buvo išduotas 2000 m. sausio 27 d. AS „Parekss-banka“ Latvijoje buvo įregistruotas 1992 m. gegužės 14 d. ir yra vienas didžiausių šios šalies bankų. 3. Patvirtinti 50 Lt sidabrinės ir 100 Lt auksinės proginių monetų, skirtų Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Vytautui (iš serijos „Lietuvos valdovai“) etalonai. Šios monetos užbaigs seriją „Lietuvos valdovai“. Į apyvartą jos bus išleistos 2000 m. pabaigoje.

1. Nutarta išregistruoti Prancūzijos Respublikos AB banko SOCIETE GENERALE Vilniaus skyrių iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro.

1999 m. gruodžio 16 d. AB bankas SOCIETE GENERALE pasirašė su Suomijos Respublikos banku Merita Bank Plc Aktyvų ir pasyvų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią AB banko SOCIETE GENERALE Vilniaus skyriaus turtas ir įsipareigojimai perduodami Suomijos Respublikos banko Merita Bank Plc Vilniaus skyriui.

AB banko SOCIETE GENERALE Vilniaus skyriaus turtas ir įsipareigojimai banko Merita Bank Plc perduoti 2000 m. gegužės 1 d. priėmimo-perdavimo aktu.

2. Nutarta įregistruoti AB Industrijos banko statuto pakeitimus, kurie susiję su banko pavadinimo pasikeitimu į AB PAREX BANKAS. Taip pat nutarta bankui išduoti banko licenciją bei registravimo pažymėjimą su naujuoju banko pavadinimu.

Leidimas įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 AB Industrijos banko akcijų paketą Latvijos bankui AS „Parekss-banka“ buvo išduotas 2000 m. sausio 27 d.

AS „Parekss-banka“ Latvijoje buvo įregistruotas 1992 m. gegužės 14 d. ir yra vienas didžiausių šios šalies bankų.

3. Patvirtinti 50 Lt sidabrinės ir 100 Lt auksinės proginių monetų, skirtų Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Vytautui (iš serijos „Lietuvos valdovai“) etalonai. Šios monetos užbaigs seriją „Lietuvos valdovai“. Į apyvartą jos bus išleistos 2000 m. pabaigoje.