Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta iš dalies pakeisti šiuo metu galiojančias Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisykles ir išdėstyti jas nauja redakcija. Nutarimas priimtas išnagrinėjus praktinę indėlininkų sąskaitų tvarkymo patirtį, indėlininkų, o taip pat komercinių bankų ir mokėjimo kortelių centrų poreikius bei Lietuvos banko galimybę juos tenkinti. Pakeitimai suteiks galimybę pagreitinti atsiskaitymų tarp bankų už operacijas bankų kortelėmis ar kitomis mokėjimo priemonėmis procedūras, o taip pat valstybės institucijos galės lanksčiau ir efektyviau investuoti laikinai laisvas valstybės lėšas. Lietuvos banke sąskaitos atidaromos Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos Respublikos bankams, taip pat užsienio valstybių bankų filialams, užsienio valstybių centriniams bankams, kitoms tarptautinėms finansų institucijoms, Lietuvos ir užsienio juridiniams asmenims, kuriems bankai, mokėjimo sistemų nariai, suteikia teisę atlikti tarpbankinius atsiskaitymus, tačiau neatliekamos tiesioginės operacijos su įmonėmis ir gyventojais. Naujoji Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisyklių redakcija įsigalios nuo 2000 m. liepos 17 d. 2. Nutarta papildyti Tarpbankinių atsiskaitymų technologiją, numatant ir apibrėžiant informacijos priėmimo laiko pratęsimo. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad praktikoje būna atvejų, kai sistemos dalyviai ne visuomet spėja nustatytu laiku pateikti numatytos tarpbankinių atsiskaitymų informacijos, taip pat tarptautinę tokių situacijų sprendimo patirtimi. 3. Nutarta įregistruoti akcinės bendrovės Turto banko akcinio kapitalo dydį - 115 327 200 Lt. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į šio banko 2000 m. gegužės 16 d. paraišką. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. vasario 15 d. nutarė padidinti akcinės bendrovės Turto banko akcinį kapitalą 32 000 000 Lt, išleidžiant 320 000 paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų. Ankstesnis akcinės bend

1. Nutarta iš dalies pakeisti šiuo metu galiojančias Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisykles ir išdėstyti jas nauja redakcija.

Nutarimas priimtas išnagrinėjus praktinę indėlininkų sąskaitų tvarkymo patirtį, indėlininkų, o taip pat komercinių bankų ir mokėjimo kortelių centrų poreikius bei Lietuvos banko galimybę juos tenkinti.

Pakeitimai suteiks galimybę pagreitinti atsiskaitymų tarp bankų už operacijas bankų kortelėmis ar kitomis mokėjimo priemonėmis procedūras, o taip pat valstybės institucijos galės lanksčiau ir efektyviau investuoti laikinai laisvas valstybės lėšas.

Lietuvos banke sąskaitos atidaromos Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijoms, Lietuvos Respublikos bankams, taip pat užsienio valstybių bankų filialams, užsienio valstybių centriniams bankams, kitoms tarptautinėms finansų institucijoms, Lietuvos ir užsienio juridiniams asmenims, kuriems bankai, mokėjimo sistemų nariai, suteikia teisę atlikti tarpbankinius atsiskaitymus, tačiau neatliekamos tiesioginės operacijos su įmonėmis ir gyventojais.

Naujoji Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisyklių redakcija įsigalios nuo 2000 m. liepos 17 d.

2. Nutarta papildyti Tarpbankinių atsiskaitymų technologiją, numatant ir apibrėžiant informacijos priėmimo laiko pratęsimo.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad praktikoje būna atvejų, kai sistemos dalyviai ne visuomet spėja nustatytu laiku pateikti numatytos tarpbankinių atsiskaitymų informacijos, taip pat tarptautinę tokių situacijų sprendimo patirtimi.

3. Nutarta įregistruoti akcinės bendrovės Turto banko akcinio kapitalo dydį - 115 327 200 Lt. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į šio banko 2000 m. gegužės 16 d. paraišką.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. vasario 15 d. nutarė padidinti akcinės bendrovės Turto banko akcinį kapitalą 32 000 000 Lt, išleidžiant 320 000 paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės akcijų.

Ankstesnis akcinės bendrovės Turto banko įregistruotas akcinis kapitalas Lietuvos banke buvo 83 327 200 Lt.