Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Atsižvelgiant į AB Ūkio banko inspektavimo, vykusio nuo 2000 m. vasario 21 d. iki 2000 m. kovo 24 d., rezultatus, nutarta įspėti AB Ūkio banką dėl jo veiklos trūkumų ir įpareigoti jį iki 2000 m. liepos 1 d. pašalinti visus inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus ir iki liepos 10 d. informuoti apie tai LB. Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės banko veiklos sritys - vadovavimas, aktyvų kokybė, kapitalas, pelningumas, likvidumas ir jautrumas rinkos rizikai 2000 m. vasario 1 d. būklei bei laikotarpiu nuo praeito inspektavimo (1999 m. gegužės 1 d.) iki 2000 m. vasario 1 d. Inspektavimo ataskaitoje pažymima, kad banke egzistuoja silpna, neapimanti visų banko veiklos sričių ir neužtikrinanti veiklos saugumo vidaus kontrolės sistema. Taip pat pažymima, kad banko vadovybė per mažai dėmesio skyrė augančios kredito rizikos kontrolei bei kapitalo bazės stiprinimui. 2. Nutarta įregistruoti AB Lietuvos žemės ūkio banko (LŽŪB) statuto pakeitimą, susijusį su valstybei nuosavybės teise bei kitiems akcininkams - fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančių banko akcijų skaičiaus pasikeitimu. Turimais duomenimis šiuo metu AB LŽŪB valstybei nuosavybės teise priklausanti banko akcijų dalis sudaro 78,17 mln. Lt (76,01 proc.), AB Vilniaus bankui - 11,76 mln. Lt (11,44 proc.) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB) - 11,69 mln. Lt (11,37 proc.). Leidimas ERPB įsigyti ar (ir) valdyti nuo 1/10 iki 1/5 banko akcijų paketus išduotas LB valdybos 2000 m. vasario 10 d. nutarimu, o AB Vilniaus bankui - LB valdybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimu. 3. Nutarta įregistruoti Vokietijos Federacinės Respublikos banko VEREINS - UND WESTBANK AG atstovybę Vilniuje, Lietuvos Respublikoje, suteikiant jai registracijos numerį bei pažymėjimą. Leidimą steigti atstovybę, atsižvelgdama į banko VEREINS - UND WESTBANK AG prašymą, LB valdyba išdavė 2000 m. balandžio 13 d. nutarimu. Tuomet bankas paraiškoje nu

1.Atsižvelgiant į AB Ūkio banko inspektavimo, vykusio nuo 2000 m. vasario 21 d. iki 2000 m. kovo 24 d., rezultatus, nutarta įspėti AB Ūkio banką dėl jo veiklos trūkumų ir įpareigoti jį iki 2000 m. liepos 1 d. pašalinti visus inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus ir iki liepos 10 d. informuoti apie tai LB.

Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės banko veiklos sritys - vadovavimas, aktyvų kokybė, kapitalas, pelningumas, likvidumas ir jautrumas rinkos rizikai 2000 m. vasario 1 d. būklei bei laikotarpiu nuo praeito inspektavimo (1999 m. gegužės 1 d.) iki 2000 m. vasario 1 d.

Inspektavimo ataskaitoje pažymima, kad banke egzistuoja silpna, neapimanti visų banko veiklos sričių ir neužtikrinanti veiklos saugumo vidaus kontrolės sistema. Taip pat pažymima, kad banko vadovybė per mažai dėmesio skyrė augančios kredito rizikos kontrolei bei kapitalo bazės stiprinimui.  

2. Nutarta įregistruoti AB Lietuvos žemės ūkio banko (LŽŪB) statuto pakeitimą, susijusį su valstybei nuosavybės teise bei kitiems akcininkams - fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančių banko akcijų skaičiaus pasikeitimu.

Turimais duomenimis šiuo metu AB LŽŪB valstybei nuosavybės teise priklausanti banko akcijų dalis sudaro 78,17 mln. Lt (76,01 proc.), AB Vilniaus bankui - 11,76 mln. Lt (11,44 proc.) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB) - 11,69 mln. Lt (11,37 proc.).

Leidimas ERPB įsigyti ar (ir) valdyti nuo 1/10 iki 1/5 banko akcijų paketus išduotas LB valdybos 2000 m. vasario 10 d. nutarimu, o AB Vilniaus bankui - LB valdybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimu.

3. Nutarta įregistruoti Vokietijos Federacinės Respublikos banko VEREINS - UND WESTBANK AG atstovybę Vilniuje, Lietuvos Respublikoje, suteikiant jai registracijos numerį bei pažymėjimą.

Leidimą steigti atstovybę, atsižvelgdama į banko VEREINS - UND WESTBANK AG prašymą, LB valdyba išdavė 2000 m. balandžio 13 d. nutarimu. Tuomet bankas paraiškoje nurodė, kad atstovybės steigėjas bankas VEREINS - UND WESTBANK AG sieks užmegzti verslo ryšius tarp lietuviškų ir vokiškų įmonių, pasirengs banko filialo steigimui ir atstovaus banko interesus Lietuvoje.

4. Nutarta neregistruoti kredito unijos „Trys skatikai“ įstatų pakeitimų, susijusių su unijos pavadinimo bei narystės kredito unijoje kriterijaus pasikeitimu.

Toks sprendimas priimtas todėl, kad nei vienas iš šiuo metu esamų kredito unijos narių neatitinka 1999 m. gruodžio 17 d. visuotiniame unijos narių susirinkime patvirtintų narystės kriterijų („profesinio bendrumo“, „priklausymo tam tikram formaliam asmenų junginiui: organizacija?“), kaip tai nustatyta Kredito unijų įstatyme.

Kredito unija „Trys skatikai“ LB įregistruota 1996 m. kovo 8 d. Į kredito uniją jungiasi Radviliškio rajono ūkininkai, t.y. asmenys, besiverčiantys prekine žemės ūkio produkcijos gamyba ir naudojantys šiai veiklai žemės ūkio paskirties žemę.

5. Nutarta pripažinti, kad AB Vilniaus bankas atitinka LR Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukciono nuostatuose bei Reikalavimuose LR VVP aukciono dalyviams išdėstytus reikalavimus ir kriterijus, bei patenkinti banko prašymą sudaryti su LB Aukciono dalyvio sutartį.

AB Vilniaus banko akcininkų susirinkimas 2000 m. vasario 4 d. patvirtino statuto pakeitimus, leidžiančius AB Vilniaus bankui vykdyti operacijas su vertybiniais popieriais be apribojimų. Vadovaudamasis statuto pakeitimais, bankas pateikė LB prašymą išduoti banko licenciją be apribojimų operacijoms su vertybiniais popieriais. Tokią licenciją LB valdyba išdavė 2000 m. kovo 9 d. nutarimu.