Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1) LB valdyba nutarė leisti Latvijos bankui AS “Parekss-banka” įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 akcinės bendrovės Industrijos banko akcijų paketą. Taip pat nustatyta, kad leidimas netenka galios, jei AS “Parekss-banka” neįsigis daugiau kaip 2/3 AB Industrijos banko akcijų paketo per 6 mėn. nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos. AS “Parekss-banka” Latvijoje buvo įregistruotas 1992 m. gegužės 14 d. ir yra vienas didžiausių šios šalies bankų. 1999 m. pabaigoje jo aktyvai sudarė 355 mln. latų. 2) LB valdyba nutarė įregistruoti akcinės bendrovės banko “HANSABANKAS” statuto pakeitimą, susijusį su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 53 000 000 Lt. Iki šiol buvo įregistruotas 33 000 000 Lt AB “HANSABANKAS” akcinis kapitalas. AB “HANSABANKAS” įsteigtas kaip Estijos Respublikos akcinės bendrovės Hansapank dukterinis bankas ir Lietuvos banke buvo įregistruotas 1999 m. gegužės 13 d.  3) LB valdyba išklausė informaciją apie kredito įstaigų veiklą 1999 m. 2000 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė 10 Lietuvos banko licenciją turinčių komercinių bankų (įskaitant vieną užsienio banko dukterinį banką), 3 užsienio bankų skyriai ir 2 specialios paskirties bankai, vienas iš kurių ? UAB Vystymo bankas ? rengiasi pakeisti savo statusą. Per 1999 m. padidėjo užsienio bankų skyrių, veikiančių Lietuvoje, skaičius. 1999 m. lapkričio mėn. buvo įregistruotas trečias užsienio banko skyrius Lietuvoje, kurį įsteigė Vokietijos bankas Norddeutshe Landesbank Girozentrale. Be to, šalyje veikė 33 kredito unijos, o 1999 m. buvo įregistruotos 5 naujos kredito unijos. Lietuvoje veikiantys bankai (įskaitant užsienio bankų skyrius) 1999 m. uždirbo 122,9 mln. Lt grynojo pelno. 2000 m. pradžioje veikiančių šalies komercinių bankų turtas (aktyvai) sudarė 11,3 mlrd. Lt (per 1999 m. išaugo 7,3 proc.); suteiktos paskolos sudarė 5,6 mlrd. Lt (atitinkamai išaugo 17,5 proc.); indėliai sudarė daugiau negu 6,9 mlrd. Lt (atitinkam

1) LB valdyba nutarė leisti Latvijos bankui AS “Parekss-banka” įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 akcinės bendrovės Industrijos banko akcijų paketą. Taip pat nustatyta, kad leidimas netenka galios, jei AS “Parekss-banka” neįsigis daugiau kaip 2/3 AB Industrijos banko akcijų paketo per 6 mėn. nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

AS “Parekss-banka” Latvijoje buvo įregistruotas 1992 m. gegužės 14 d. ir yra vienas didžiausių šios šalies bankų. 1999 m. pabaigoje jo aktyvai sudarė 355 mln. latų.

2) LB valdyba nutarė įregistruoti akcinės bendrovės banko “HANSABANKAS” statuto pakeitimą, susijusį su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 53 000 000 Lt.

Iki šiol buvo įregistruotas 33 000 000 Lt AB “HANSABANKAS” akcinis kapitalas.

AB “HANSABANKAS” įsteigtas kaip Estijos Respublikos akcinės bendrovės Hansapank dukterinis bankas ir Lietuvos banke buvo įregistruotas 1999 m. gegužės 13 d.

 3) LB valdyba išklausė informaciją apie kredito įstaigų veiklą 1999 m.

2000 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė 10 Lietuvos banko licenciją turinčių komercinių bankų (įskaitant vieną užsienio banko dukterinį banką), 3 užsienio bankų skyriai ir 2 specialios paskirties bankai, vienas iš kurių ? UAB Vystymo bankas ? rengiasi pakeisti savo statusą. Per 1999 m. padidėjo užsienio bankų skyrių, veikiančių Lietuvoje, skaičius. 1999 m. lapkričio mėn. buvo įregistruotas trečias užsienio banko skyrius Lietuvoje, kurį įsteigė Vokietijos bankas Norddeutshe Landesbank Girozentrale. Be to, šalyje veikė 33 kredito unijos, o 1999 m. buvo įregistruotos 5 naujos kredito unijos.

Lietuvoje veikiantys bankai (įskaitant užsienio bankų skyrius) 1999 m. uždirbo 122,9 mln. Lt grynojo pelno.

2000 m. pradžioje veikiančių šalies komercinių bankų turtas (aktyvai) sudarė 11,3 mlrd. Lt (per 1999 m. išaugo 7,3 proc.); suteiktos paskolos sudarė 5,6 mlrd. Lt (atitinkamai išaugo 17,5 proc.); indėliai sudarė daugiau negu 6,9 mlrd. Lt (atitinkamai išaugo 10 proc.): iš jų gyventojų indėliai sudarė beveik 4 mlrd. Lt arba 32,8 proc. daugiau nei 1999 m. pradžioje; iš jų indėliai nacionaline valiuta sudarė beveik 3,7 mlrd. Lt (per 1999 m. sumažėjo 3,2 proc.); iš jų indėliai užsienio valiuta sudarė apie 3,3 mlrd. Lt (per 1999 m. išaugo 29,8 proc.); akcininkų nuosavybė sudarė 1,4 mlrd. Lt (per 1999 m. išaugo 10 proc.).

Pagal savo veiklos apimtis, Lietuvos bankų sistema yra pakankamai gerai kapitalizuota. Vertinant situaciją visos bankų sistemos mastu, bankų veikla buvo pakankamai atsargi, ką liudija veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas viršijant nustatytus reikalavimus, pagerėjo paskolų kokybės rodikliai.

4) LB valdyba išklausė informaciją apie Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 1999 m. IV ketvirtyje.

Šiame ketvirtyje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas bankų veiklos riziką ribojančių normatyvų, jų skaičiavimo tvarkos griežtinimui, bankų rizikų valdymui. Numatyta bankų veiklos riziką ribojančius normatyvus papildyti didelių paskolų normatyvu bei suteikti Lietuvos bankui teisę, esant reikalui, nustatyti ir kitus papildomus normatyvus atsižvelgiant į Bazelio bankų priežiūros komiteto reikalavimus.

Tai susiję su tuo, kad vystantis finansų rinkoms, didėja bankų teikiamų paslaugų bei naudojamų finansinių priemonių įvairovė, todėl bankai savo veikloje susiduria su naujomis rizikos rūšimis, kurias būtina tinkamai valdyti ir kontroliuoti.

Taip pat buvo patikslintos bankų publikuojamų ataskaitų formos ir reikalavimai aiškinamajam raštui. Šiais patikslinimais ir papildymais siekiama, kad visuomenė ir suinteresuoti asmenys gautų kuo išsamesnę informaciją apie bankų veiklą.

Atsižvelgiant į 2000 m. problemos riziką didelis dėmesys buvo skiriamas užtikrinti bankinio sektoriaus pasiruošimą šiam laikotarpiui