Lietuvos bankas
2010-09-22
Paskolų ir indėlių likučių pasiskirstymas pagal dydį ir banko padalinio vietą 2001 m. pabaigoje I. Paskolų likučio pasiskirstymas pagal dydį Paskolų likutis, Lt Skolininkų skaičius, vnt. Iš jo Paskolų likutis, tūkst. Lt Iš jo Valstybės ir savivaldybės Įmonių, privačių Įmonių Fizinių asmenų Kitų Valstybės ir savivaldybės Įmonių, privačių Įmonių Fizinių asmenų Kitų iki 20 000,00 36 993 1 463 35 422 108 158 809 9 178 148 729 902 20 000,01 - 50 000,00 6 938 847 6 016 75 228 737 30 118 196 360 2 259 50 000,01 - 100 000,00 3 493 756 2 686 51 245 020 57 688 183 881 3 451 100 000,01 - 500 000,00 2 429 1 397 966 66 521 166 343 714 163 355 14 097 500 000,01 - 1 000 000,00 415 380 6 29 308 363 282 904 4 755 20 704 1 000 000,01 - 5 000 000,00 523 462 11 50 1 164 817 1 026 325 19 849 118 643 5 000 000,01 ir daugiau 227 201 0 26 3 875 915 3 337 307 0 538 608 Iš viso 51 018 5 506 45 107 405 6 502 827 5 087 234 716 929 698 664 II. Paskolų likučio pasiskirstymas apskritimis Apskritis Skolininkų skaičius 1 , vnt. Iš jo Paskolų likutis, tūkst. Lt Iš jo Valstybės ir savivaldybės Įmonių, privačių Įmonių Fizinių asmenų Kitų Valstybės ir savivaldybės Įmonių, privačių Įmonių Fizinių asmenų Kitų Alytaus apskritis 1 971 237 1 696 38 159 719 134 089 19 400 6 230 iš jos Alytuje 1 269 174 1 066 29 120 998 102 792 13 024 5 182 Kauno apskritis 6 503 1 025 5 424 54 991 880 838 797 96 816 56 267 iš jos Kaune 4 684 767 3 877 40 825 904 702 937 84 206 38 761 Klaipėdos apskritis 4 886 541 4 278 67 675 187 547 994 87 829 39 364 iš jos Klaipėdoje 3 299 389 2 859 51 575 966 486 609 71 425 17 932 Marijampolės apskritis 1 800 197 1 590 13 145 499 115 568 16 994 12 937 iš jos Marij

51 018

5 506

45 107

405

6 502 827

5 087 234

716 929

698 664

II. Paskolų likučio pasiskirstymas apskritimis

Apskritis

Skolininkų skaičius 1, vnt.

Iš jo

Paskolų likutis, tūkst. Lt

Iš jo

Valstybės ir savivaldybės Įmonių, privačių Įmonių

Fizinių asmenų

Kitų

Valstybės ir savivaldybės Įmonių, privačių Įmonių

Fizinių asmenų

Kitų

Alytaus apskritis

1 971

237

1 696

38

159 719

134 089

19 400

6 230

iš jos Alytuje

1 269

174

1 066

29

120 998

102 792

13 024

5 182

Kauno apskritis

6 503

1 025

5 424

54

991 880

838 797

96 816

56 267

iš jos Kaune

4 684

767

3 877

40

825 904

702 937

84 206

38 761

Klaipėdos apskritis

4 886

541

4 278

67

675 187

547 994

87 829

39 364

iš jos Klaipėdoje

3 299

389

2 859

51

575 966

486 609

71 425

17 932

Marijampolės apskritis

1 800

197

1 590

13

145 499

115 568

16 994

12 937

iš jos Marijampolėje

991

128

856

7

123 986

108 878

10 121

4 987

Panevė?io apskritis

4 264

575

3 631

58

410 627

333 161

40 614

36 852

iš jos Panevėžyje

2 335

284

2 006

45

314 273

260 926

28 583

24 764

Šiaulių apskritis

4 237

585

3 614

38

238 325

186 532

29 538

22 255

iš jos Šiauliuose

2 859

339

2 495

25

195 585

169 451

18 704

7 430

Tauragės apskritis

1 818

116

1 693

9

64 527

38 842

13 202

12 483

iš jos Tauragėje

1 095

83

1 008

4

52 259

33 774

8 212

10 273

Telšių apskritis

2 505

164

2 316

25

350 674

317 055

19 221

14 398

iš jos Telšiuose

859

60

782

17

160 253

148 947

7 923

3 383

Utenos apskritis

2 768

153

2 598

17

95 859

66 301

19 745

9 813

iš jos Utenoje

888

58

825

5

31 813

19 298

7 367

5 148

Vilniaus apskritis

20 341

1 920

18 282

139

3 370 530

2 508 895

373 570

488 065

iš jos Vilniuje

18 926

1 633

17 167

126

3 297 729

2 463 922

361 687

472 120

Iš viso

51 093

5 513

45 122

458

6 502 827

5 087 234

716 929

698 664

1Šioje lentelėje skolininkas, gavęs paskolas keliose apskrityse, parodytas kiekvienoje iš jų, todėl šios lentelės duomenys nesutampa su I lentelėje pateiktais duomenimis.

III. Indėlių likučio pasiskirstymas pagal dydį

Indėlio likutis, Lt

Indėlininkų skaičius, vnt.

Iš jo

Indėlių likutis, tūkst. Lt

Iš jo

Valstybės ir savivaldybės Įmonių, privačių Įmonių

Fizinių asmenų

Kitų

Valstybės ir savivaldybės Įmonių, privačių Įmonių

Fizinių asmenų

Kitų

0

401 154

26 242

369 181

5 731

0

0

0

0

0,01 - 40,00

1 532 784

49 837

1 477 554

5 393

11 471

451

10 971

49

40,01 - 500,00

750 991

28 186

718 733

4 072

120 202

3 148

116 245

809

500,01 - 1 000,00

181 890

7 083

173 405

1 402

129 623

5 088

123 503

1 032

1 000,01 - 5 000,00

461 597

16 363

441 343

3 891

1 208 579

40 373

1 158 144

10 062

5 000,01 - 10 000,00

164 703

6 722

156 366

1 615

1 279 242

51 685

1 215 337

12 220

10 000,01 - 30 000,00

120 577

8 174

110 743

1 660

2 033 561

141 950

1 859 764

31 847

30 000,01 - 45 000,00

18 407

2 136

15 908

363

766 526

84 433

666 789

15 304

45 000,01 - 100 000,00

11 631

3 186

7 890

555

762 498

217 451

504 908

40 139

100 000,01 - 500 000,00

5 802

3 104

2 135

563

1 214 325

685 591

400 512

128 222

500 000,01 - 1 000 000,00

754

547

118

89

583 441

385 518

114 223

83 700

1 000 000,01 ir daugiau

635

496

54

85

2 306 185

1 765 352

186 687

354 146

Iš viso

3 650 925

152 076

3 473 430

25 419

10 415 653

3 381 040

6 357 083

677 530

IV. Indėlių likučio pasiskirstymas apskritimis

Apskritis

Indėlininkų skaičius 2, vnt.

Iš jo

Indėlių likutis, tūkst. Lt

Iš jo

Valstybės ir savivaldybės Įmonių, privačių Įmonių

Fizinių asmenų

Kitų

Valstybės ir savivaldybės Įmonių, privačių Įmonių

Fizinių asmenų

Kitų

Alytaus apskritis

210 537

6 100

202 630

1 807

396 722

90 641

293 355

12 726

iš jos Alytuje

118 681

3 550

114 112

1 019

290 001

72 187

209 938

7 876

Kauno apskritis

705 535

31 347

668 450

5 738

1 910 782

636 253

1 184 964

89 565

iš jos Kaune

421 151

20 475

396 888

3 788

1 392 740

492 569

831 718

68 453

Klaipėdos apskritis

438 944

21 992

413 718

3 234

1 038 639

298 801

688 171

51 666

iš jos Klaipėdoje

255 906

13 365

240 712

1 829

791 516

252 055

502 180

37 280

Marijampolės apskritis

182 820

5 922

175 629

1 269

293 238

64 820

212 921

15 497

iš jos Marijampolėje

96 122

3 200

92 090

832

186 059

45 760

130 607

9 692

Panevė?io apskritis

331 760

14 048

314 992

2 720

715 289

168 878

523 712

22 698

iš jos Panevėžyje

184 304

8 233

174 372

1 699

465 644

134 430

319 000

12 214

Šiaulių apskritis

356 124

14 041

339 714

2 369

649 291

146 212

438 503

64 576

iš jos Šiauliuose

208 742

7 649

199 880

1 213

431 345

76 322

302 242

52 781

Tauragės apskritis

127 364

3 941

122 612

811

170 133

31 998

132 105

6 030

iš jos Tauragėje

66 322

2 078

63 838

406

100 477

21 284

75 689

3 504

Telšių apskritis

200 240

6 497

192 612

1 131

321 077

94 829

206 123

20 125

iš jos Telšiuose

47 977

1 566

46 099

312

60 063

15 981

41 270

2 812

Utenos apskritis

205 415

6 404

197 601

1 410

383 441

97 075

270 638

15 728

iš jos Utenoje

69 228

1 796

67 034

398

165 349

32 610

127 901

4 838

Vilniaus apskritis

1 580 361

57 579

1 513 740

9 042

4 537 041

1 751 532

2 406 590

378 919

iš jos Vilniuje

1 145 452

49 308

1 088 600

7 544

4 156 358

1 706 798

2 088 281

361 279

Iš viso

4 339 100

167 871

4 141 698

29 531

10 415 653

3 381 040

6 357 083

677 530

2 Šioje lentelėje indėlininkas, turintis sąskaitas keliose apskrityse, parodytas kiekvienoje iš jų, todėl šios lentelės duomenys nesutampa su III lentelėje pateiktais duomenimis.