Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Nutarta leisti AB PAREX BANKAS subordinuotas paskolas, gautas iš vienintelio banko akcininko Latvijos įmonės AS “Parekss - bankas”, įskaityti į banko kapitalą - 7670 tūkts. Lt septynerių metų trukmės subordinuota paskolą į antro lygio, o 360 tūkst. Lt keturių metų trukmės subordinuotą paskolą į trečio lygio banko kapitalą.

1. Nutarta leisti AB PAREX BANKAS subordinuotas paskolas, gautas iš vienintelio banko akcininko Latvijos įmonės AS “Parekss - bankas”, įskaityti į banko kapitalą - 7670 tūkts. Lt septynerių metų trukmės subordinuota paskolą į antro lygio, o 360 tūkst. Lt keturių metų trukmės subordinuotą paskolą į trečio lygio banko kapitalą.

2. Nutarta išduoti Rokiškio ir Pagėgių kredito unijoms licencijas, suteikiančias teisę nuo kredito unijų įregistravimo dienos verstis kredito unijos veikla.

Šioms kredito unijoms pradėjus veiklą, Lietuvoje viso bus 47 veikiančios kredito unijos.

3. Patvirtinti 50 Lt proginės monetos, skirtos Vilniaus katedrai (iš serijos “Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai” meninių projektų konkurso rezultatai bei grafiniai averso ir reverso projektai, pagal kuriuos bus kuriama moneta,.

Pirmoji vieta skirta Vladui Polikšai. Trečioji - Rytui Jonui Belevičiui. Antroji vieta Pinigų projektavimo ir gamybos komisijos siūlymu nebuvo skirta.

Monetą planuojama išleisti į apyvartą 2003 m. III ketvirtyje, paminint 250-asias Vilniaus Katedros architekto Lauryno Gucevičiaus gimimo metines.