Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. vasario mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos 2002 m. vasario mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 7 254,9 mln. litų (1 813,4 mln. JAV dolerių arba 2 101,2 mln. eurų). Per mėnesį jos padidėjo 491,7 mln. litų arba 7,3 procento. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo 582,3 mln. litų padidėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Atsargas taip pat didino dėl perkainojimo 11,3 mln. litų padidėjusi aukso atsargų vertė bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis. Oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimą pristabdė Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir tai, kad Lietuvos bankas bazinės valiutos ir lito keitimo sandoriais pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos už 31,0 mln. litų daugiau nei nupirko.

2002 m. vasario mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 7 254,9 mln. litų (1 813,4 mln. JAV dolerių arba 2 101,2 mln. eurų). Per mėnesį jos padidėjo 491,7 mln. litų arba 7,3 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo 582,3 mln. litų padidėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Atsargas taip pat didino dėl perkainojimo 11,3 mln. litų padidėjusi aukso atsargų vertė bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis. Oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimą pristabdė Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir tai, kad Lietuvos bankas bazinės valiutos ir lito keitimo sandoriais pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos už 31,0 mln. litų daugiau nei nupirko.