Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. sausio mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos 2002 m. sausio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 1 690,8 mln. JAV dolerių. Per mėnesį jos padidėjo 21,6 mln. JAV dolerių arba 1,3 procento.  Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo centrinės vyriausybės operacijos konvertuojamosiomis valiutomis Lietuvos banke. Atsargas taip pat didino 5,1 mln. JAV dolerių padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos konvertuojamosiomis valiutomis, Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis bei dėl perkainojimo 0,9 mln. JAV dolerių padidėjusi aukso atsargų vertė. Oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimą pristabdė tai, kad komerciniai bankai bazinės valiutos ir lito keitimo sandoriais nupirko iš Lietuvos banko 11,2 mln. JAV dolerių daugiau nei pardavė, o taip pat Tarptautinio valiutos fondo paskolos dalies grąžinimas ir užsienio valiutų kursų kritimas JAV dolerio atžvilgiu.

2002 m. sausio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 1 690,8 mln. JAV dolerių. Per mėnesį jos padidėjo 21,6 mln. JAV dolerių arba 1,3 procento.

 Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo centrinės vyriausybės operacijos konvertuojamosiomis valiutomis Lietuvos banke. Atsargas taip pat didino 5,1 mln. JAV dolerių padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos konvertuojamosiomis valiutomis, Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis bei dėl perkainojimo 0,9 mln. JAV dolerių padidėjusi aukso atsargų vertė. Oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimą pristabdė tai, kad komerciniai bankai bazinės valiutos ir lito keitimo sandoriais nupirko iš Lietuvos banko 11,2 mln. JAV dolerių daugiau nei pardavė, o taip pat Tarptautinio valiutos fondo paskolos dalies grąžinimas ir užsienio valiutų kursų kritimas JAV dolerio atžvilgiu.