Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta išduoti leidimą Raiffeisen Bank Polska atstovybės Vilniuje veiklai Lietuvos Respublikoje. Raiffeisen Bank Polska S.A. yra dukterinis vienos didžiausių Austrijos bankų grupės Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (plačiau galima žr. http://www.raiffeisen.pl ) bankas Lenkijoje. Leidimą šiam bankui steigti atstovybę Vilniuje Lietuvos bankas suteikė 2001 m. spalio 25 d. 2. Nutarta leisti AB Sampo bankui steigti Vilniaus filialą.  3. Iš dalies pakeista Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo tvarka, kuri numato, kad lito ir užsienio valiutų santykiai 2002 m. vasario 1 d. bus nustatomi tuo metu, kai tą dieną Europos centrinis bankas paskelbs euro ir JAV dolerio kursą, pagal kurį bus apskaičiuojamas oficialus lito kursas būsimos bazinės valiutos euro atžvilgiu. Šie valiutų santykiai įsigalios kitą dieną (vasario 2 d.), kai euras taps lito bazine valiuta. Pagal dabar galiojančią tvarką valiutų santykiai nustatomi 10.00 val. Pakeitimai leidžia lito ir kitų užsienio valiutų santykius nustatyti beveik tuo pačiu metu kaip ir bus nustatytas oficialus lito ir euro kursas. 4. Nutarta iš dalies pakeisti ir papildyti Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisykles. Pakeitimai ir papildymai iš esmės nekeičia galiojančios operacijų vykdymo tvarkos, tačiau pakeitimai nustato, kad už indėlius eurais LB mokės indėlininkui palūkanas, kurių normą skelbs Europos centrinis bankas. Taip pat taisyklių papildymai siejami su LR valstybės iždo sąskaitos Lietuvos banke aptarnavimu ir kurie numato greta rašytinių pavedimų, galimybę ir kitus mokėjimo pavedimų pateikimo Lietuvos bankui būdus.

1. Nutarta išduoti leidimą Raiffeisen Bank Polska atstovybės Vilniuje veiklai Lietuvos Respublikoje.

Raiffeisen Bank Polska S.A. yra dukterinis vienos didžiausių Austrijos bankų grupės Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (plačiau galima žr.

) bankas Lenkijoje.

Leidimą šiam bankui steigti atstovybę Vilniuje Lietuvos bankas suteikė 2001 m. spalio 25 d.

2. Nutarta leisti AB Sampo bankui steigti Vilniaus filialą. 

3. Iš dalies pakeista Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo tvarka, kuri numato, kad lito ir užsienio valiutų santykiai 2002 m. vasario 1 d. bus nustatomi tuo metu, kai tą dieną Europos centrinis bankas paskelbs euro ir JAV dolerio kursą, pagal kurį bus apskaičiuojamas oficialus lito kursas būsimos bazinės valiutos euro atžvilgiu. Šie valiutų santykiai įsigalios kitą dieną (vasario 2 d.), kai euras taps lito bazine valiuta. Pagal dabar galiojančią tvarką valiutų santykiai nustatomi 10.00 val.

Pakeitimai leidžia lito ir kitų užsienio valiutų santykius nustatyti beveik tuo pačiu metu kaip ir bus nustatytas oficialus lito ir euro kursas.

4. Nutarta iš dalies pakeisti ir papildyti Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisykles.

Pakeitimai ir papildymai iš esmės nekeičia galiojančios operacijų vykdymo tvarkos, tačiau pakeitimai nustato, kad už indėlius eurais LB mokės indėlininkui palūkanas, kurių normą skelbs Europos centrinis bankas. Taip pat taisyklių papildymai siejami su LR valstybės iždo sąskaitos Lietuvos banke aptarnavimu ir kurie numato greta rašytinių pavedimų, galimybę ir kitus mokėjimo pavedimų pateikimo Lietuvos bankui būdus.