Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Apsvarstyti UAB Sampo banko inspektavimo, vykusio 2001 m. rugsėjo 24 d. - spalio 19 d. rezultatai. Nustatyta, kad vertinamuoju laikotarpiu bankas užtikrino visų Lietuvos banko (LB) nustatytų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. 2. Nutarta iš dalies pakeisti Lietuvos banko vienos nakties paskolų suteikimo taisykles. Taisyklių pakeitimais atnaujinamas LB vienos nakties paskolų teikimas, kuris buvo sustabdytas 2001 m. birželio 21 d., atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus naujam civiliniam kodeksui, vienos nakties paskolos iki Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymų pakeitimų (įsigaliojusių lapkričio 1 d.) galėjo būti užtikrinamos, tik surašant įkeitimo lakštą ir taip prarandant šios paskolos atveju būtiną operatyvumą. Įsigaliojus Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymų pakeitimams, kurie įgalina išvengti neoperatyvaus įkeitimo, priimtos LB vienos nakties paskolų suteikimo taisyklių pataisos, kurioms šalia tinkamų įkeisti vertybinių popierių sąskaitos įvedama papildoma, LB priklausanti, LB įkeistų vertybinių popierių sąskaita, į kurią bus pervedami vertybiniai popieriai, užtikrinantys suteiktą vienos nakties paskolą. 3. Nutarta iš dalies pakeisti Užsienio atsargų investavimo gaires. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad keičiantis lito bazinei valiutai, turės keistis ir nacionalinės valiutos stabilumą užtikrinti skirtų užsienio atsargų valdymo politika, taip pat didinama užsienio atsargų dalis eurais. 4. Nutarta paskelbti 50 Lt nominalo sidabrinę proginę monetą, skirtą J. Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti į apyvartą nuo 2001 m. lapkričio 19 d. Monetos grafinio projekto autorė - dailininkė Rūta Ničajienė, monetos gipsinio modelio autorius - skulptorius Rytas Jonas Belevičius. Monetų tiražas 2000 vnt. Penktadienį (lapkričio 16 d.) 10.00 val. LB muziejuje (To

1. Apsvarstyti UAB Sampo banko inspektavimo, vykusio 2001 m. rugsėjo 24 d. - spalio 19 d. rezultatai. Nustatyta, kad vertinamuoju laikotarpiu bankas užtikrino visų Lietuvos banko (LB) nustatytų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.

2. Nutarta iš dalies pakeisti Lietuvos banko vienos nakties paskolų suteikimo taisykles.

Taisyklių pakeitimais atnaujinamas LB vienos nakties paskolų teikimas, kuris buvo sustabdytas 2001 m. birželio 21 d., atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus naujam civiliniam kodeksui, vienos nakties paskolos iki Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymų pakeitimų (įsigaliojusių lapkričio 1 d.) galėjo būti užtikrinamos, tik surašant įkeitimo lakštą ir taip prarandant šios paskolos atveju būtiną operatyvumą.

Įsigaliojus Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymų pakeitimams, kurie įgalina išvengti neoperatyvaus įkeitimo, priimtos LB vienos nakties paskolų suteikimo taisyklių pataisos, kurioms šalia tinkamų įkeisti vertybinių popierių sąskaitos įvedama papildoma, LB priklausanti, LB įkeistų vertybinių popierių sąskaita, į kurią bus pervedami vertybiniai popieriai, užtikrinantys suteiktą vienos nakties paskolą.

3. Nutarta iš dalies pakeisti Užsienio atsargų investavimo gaires. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad keičiantis lito bazinei valiutai, turės keistis ir nacionalinės valiutos stabilumą užtikrinti skirtų užsienio atsargų valdymo politika, taip pat didinama užsienio atsargų dalis eurais.

4. Nutarta paskelbti 50 Lt nominalo sidabrinę proginę monetą, skirtą J. Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti į apyvartą nuo 2001 m. lapkričio 19 d.

Monetos grafinio projekto autorė - dailininkė Rūta Ničajienė, monetos gipsinio modelio autorius - skulptorius Rytas Jonas Belevičius. Monetų tiražas 2000 vnt.

Penktadienį (lapkričio 16 d.) 10.00 val. LB muziejuje (Totorių g.2) įvyks šios monetos pristatymas.

5. Nutarta patvirtinti 10 Lt proginės monetos, skirtos Klaipėdai (iš serijos “Lietuvos miestai”), grafinių projektų konkurso rezultatus. Pirmoji vieta skirta Rimanto Eidėjaus projektui, atroji ir trečioji atitinkamai Rūtai Ničajienei ir Giedriui Paulauskiui.

Monetą planuojama išleisti 2002 m. I ketvirtyje minint Klaipėdos miesto 750 metų jubiliejų. Monetos briaunoje bus užrašas “KLAIPĖDA - 750”.

6. Nutarta paskelbti 2001 m. laidos 10 Lt banknotus mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti juos į apyvartą nuo 2001 m. lapkričio 26 d.

Naujos laidos 10 Lt banknotai pagaminti Šveicarijos saugių dokumentų ir banknotų spaustuvėje “Orell Fussli Securyty Printing Ltd.” (joje taip pat buvo atspausdinti ir 2000 m. laidos 100 Lt banknotai).

Naujo 10 Lt banknoto apsaugai kartu su tradicinėmis buvo panaudotos ir naujos efektyvios apsaugos priemonės.

Šio banknoto averse yra lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno portretai. Reverse ? virš Atlanto vandenyno skrendantis lėktuvas “LITUANICA”, Amerikos ir Europos žemynų fragmentai. Banknoto meninio projekto autorius - dailininkas Giedrius Jonaitis.

Išleidus 2001 m. laidos 10 Lt banknotus, 1993 m. ir 1997 m. laidų 10 Lt banknotai ir toliau galios kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė.

2001 m. lapkričio 1 d. apyvartoje cirkuliavo apie 9 mln. vnt. 1993 m. ir 1997 m. laidų banknotų. Iš jų 99 proc. yra 1997 m. gruodžio 22 d. išleisti banknotai. 10 Lt banknotai sudaro 3 proc. nuo visos apyvartoje esančių banknotų sumos ir 20 proc. nuo viso apyvartoje esančių banknotų kiekio.

2001 m. lapkričio 23 d. įvyks naujos laidos 10 Lt banknoto ir jo apsaugos požymių pristatymas. 

7. Patvirtintas Lietuvos banko 2002 m. biudžetas ? 150,89 mln. Lt pajamų ir 121,47 mln. išlaidų. Didžiąją dalį pajamų planuojamą gauti iš užsienio atsargų valdymo. Didžiąją išlaidų dalį sudarys išlaidos už indėlius ir atviros rinkos operacijas, pinigų gamybos ir jų apyvartos, taip pat personalo ir socialinio draudimo, palūkanų už paskolas išlaidos.

8. Patvirtintos naujos laidos 50 Lt banknoto spausdinimo specifikacijos. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į poreikį papildomoms šio nominalo banknoto atsargoms. Banknotą planuojamą išleisti į apyvartą 2003 m. I ketvirtyje.