Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Apsvarstyti Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S. A. Vilniaus skyriaus veiklos dalinio inspektavimo rezultatai. Šio banko Vilniaus skyrius įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus. 2. Nutarta nuo 2001 m. gruodžio 1 d. sumažinti maksimalų atlyginimą bankams už lito ir bazinės valiutos keitimo operacijas grynaisiais pinigais nuo 2 iki 1 proc. Taip pat nutarta įpareigoti bankus, kad jų valiutų keityklos nuolat supirktų Vokietijos markes ir Prancūzijos frankus iki 2002 m. vasario 28 d., o nuo 2002 m. sausio 1 d. rekomenduoti joms nebepardavinėti keičiamų į eurą euro zonos valstybių nacionalinių valiutų. Be to, rekomenduojama bankams laikinai apriboti atlyginimą už lito ir euro bei lito ir JAV dolerio keitimo operacijas: euro atveju ? 1 mėn. prieš jam tampant lito bazine valiuta, o JAV dolerio atveju - 2 mėn. po lito persiejimo prie euro. Nutarimai priimti siekiant užtikrinti sklandų lito persiejimą prie euro ir visuomenės pasirengimą lito bazinės valiutos pakeitimui. Taip pat dėl to, kad lito susiejimo su euru ir grynųjų eurų įvedimo pasekoje valiutų prekybos apyvarta bus didesnė nei paprastai, Lietuvos bankas siekia eliminuoti galimą trumpalaikį atlygio už operacijas valiuta padidėjimą bei žmonėms palengvinti išeinančių iš apyvartos euro zonos šalių valiutų išsikeitimą.

1. Apsvarstyti Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S. A. Vilniaus skyriaus veiklos dalinio inspektavimo rezultatai. Šio banko Vilniaus skyrius įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus.

2. Nutarta nuo 2001 m. gruodžio 1 d. sumažinti maksimalų atlyginimą bankams už lito ir bazinės valiutos keitimo operacijas grynaisiais pinigais nuo 2 iki 1 proc.

Taip pat nutarta įpareigoti bankus, kad jų valiutų keityklos nuolat supirktų Vokietijos markes ir Prancūzijos frankus iki 2002 m. vasario 28 d., o nuo 2002 m. sausio 1 d. rekomenduoti joms nebepardavinėti keičiamų į eurą euro zonos valstybių nacionalinių valiutų.

Be to, rekomenduojama bankams laikinai apriboti atlyginimą už lito ir euro bei lito ir JAV dolerio keitimo operacijas: euro atveju ? 1 mėn. prieš jam tampant lito bazine valiuta, o JAV dolerio atveju - 2 mėn. po lito persiejimo prie euro.

Nutarimai priimti siekiant užtikrinti sklandų lito persiejimą prie euro ir visuomenės pasirengimą lito bazinės valiutos pakeitimui. Taip pat dėl to, kad lito susiejimo su euru ir grynųjų eurų įvedimo pasekoje valiutų prekybos apyvarta bus didesnė nei paprastai, Lietuvos bankas siekia eliminuoti galimą trumpalaikį atlygio už operacijas valiuta padidėjimą bei žmonėms palengvinti išeinančių iš apyvartos euro zonos šalių valiutų išsikeitimą.