Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta leisti AB PAREX BANKUI įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 31 mln. Lt, taip pat leisti įregistruoti šio banko atskirų skyrių nuostatų pakeitimus. Iki šiol AB PAREX BANKO akcinis kapitalas sudarė 27 mln. Lt. 2. Nutarta neatšaukti laikino draudimo kredito unijai “Sūduvos parama” duoti savo nariams ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas bei įpareigoti pašalinti nustatytus trūkumus bei pažeidimus. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad atlikus dalinį inspektavimą, nustatyta, kad kredito unija nepašalino ankstesnio inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus. 3. Nutarta iš dalies pakeisti bei papildyti leidimų užsienio bankams steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir leidimų jiems veikti išdavimo tvarką. Sprendimas priimtas siekiant sureguliuoti užsienio banko filialų ir atstovybių veiklą po to, kai reorganizuoti juos įsteigę užsienio bankai baigia veiklą kaip juridiniai asmenys. 4. Nutarta patvirtinti skulptoriaus Ryto Jono Belevičiaus sukurtą 50 Lt proginės monetos, skirtos Jono Basanavičiaus 150-osioms metinėms, etaloną. Išleisti monetą į apyvartą ketinama 2001 m. lapkričio mėn. 5. Patvirtintos Lietuvos tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos taisyklės, kurios pakeis Tarpbankinių atsiskaitymų technologiją. Tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos taisyklės aprašo sistemos veikimą, nurodo priemones ir procedūras kurios sistema naudoja, nustato dalyvavimo sistemoje kriterijus. Taip pat siekiant, kad būtų sudarytos galimybės sistemos dalyviams suprasti, kokios finansinės rizikos jiems kyla, nurodomos priemonės ir procedūros, kurias sistema naudoja, arba kurias dalyviai gali naudoti šioms rizikoms valdyti.

1. Nutarta leisti AB PAREX BANKUI įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 31 mln. Lt, taip pat leisti įregistruoti šio banko atskirų skyrių nuostatų pakeitimus.

Iki šiol AB PAREX BANKO akcinis kapitalas sudarė 27 mln. Lt.

2. Nutarta neatšaukti laikino draudimo kredito unijai “Sūduvos parama” duoti savo nariams ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas bei įpareigoti pašalinti nustatytus trūkumus bei pažeidimus.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad atlikus dalinį inspektavimą, nustatyta, kad kredito unija nepašalino ankstesnio inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus.

3. Nutarta iš dalies pakeisti bei papildyti leidimų užsienio bankams steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir leidimų jiems veikti išdavimo tvarką.

Sprendimas priimtas siekiant sureguliuoti užsienio banko filialų ir atstovybių veiklą po to, kai reorganizuoti juos įsteigę užsienio bankai baigia veiklą kaip juridiniai asmenys.

4. Nutarta patvirtinti skulptoriaus Ryto Jono Belevičiaus sukurtą 50 Lt proginės monetos, skirtos Jono Basanavičiaus 150-osioms metinėms, etaloną. Išleisti monetą į apyvartą ketinama 2001 m. lapkričio mėn.

5. Patvirtintos Lietuvos tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos taisyklės, kurios pakeis Tarpbankinių atsiskaitymų technologiją.

Tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos taisyklės aprašo sistemos veikimą, nurodo priemones ir procedūras kurios sistema naudoja, nustato dalyvavimo sistemoje kriterijus. Taip pat siekiant, kad būtų sudarytos galimybės sistemos dalyviams suprasti, kokios finansinės rizikos jiems kyla, nurodomos priemonės ir procedūros, kurias sistema naudoja, arba kurias dalyviai gali naudoti šioms rizikoms valdyti.