Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Apsvarstyti AB Vilniaus banko veiklos inspektavimo rezultatai. Nutarta įspėti AB Vilniaus banką dėl veiklos trūkumų bei įpareigoti juos pašalinti. Taip pat bankas įpareigotas sudarant finansines ataskaitas atvaizduoti papildomus specialiuosius atidėjimus. 2. Nutarta patvirtinti Lietuvos banko (LB) veiklos gaires 2002 - 2004 metams. Veiklos gairės numato banko perspektyvines veiklos kryptis, prioritetus bei kitus strateginius aspektus. Gairės numato išlaikyti esamo fiksuoto kurso principus, o 2002 m. vasario 2 d. persieti litą prie euro, euro rinkos kursu. Taip pat sudaryti kuo palankesnes sąlygas Lietuvai integruotis į Europos Sąjungą, tapti jos nare, o vėliau ? atitikti narystei Ekonominėje ir Pinigų sąjungoje keliamus reikalavimus. Ketinama palaipsniui tobulinti pinigų politikos priemones, derinant jas prie Europos centrinio banko naudojamų priemonių, toliau švelninti privalomųjų atsargų reikalavimus. Kredito įstaigų priežiūroje, atsižvelgiant į šalies finansų rinkos ir šalies bankų sistemos plėtrą, numatoma koncentruoti dėmesį į didžiausias rizikos sritis tiek vienos kredito įstaigos, tiek visos šalies kredito sistemos atžvilgiu, kredito įstaigose diegti veiksmingą rizikos valdymo ir vidaus kontrolės praktiką. Mokėjimų srityje numatoma įdiegti naują tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą. Užsienio atsargų valdyme - tobulinti jų valdymo politiką, aprobuoti taikymui naująsias centrinių bankų investavimo strategijas, numatančias išvestinių finansinių ir kitų priemonių naudojimą, tinkamai pasiruošti ir įgyvendinti sprendimus dėl lito susiejimo su euru, koreguoti užsienio atsargų struktūrą.

1. Apsvarstyti AB Vilniaus banko veiklos inspektavimo rezultatai. Nutarta įspėti AB Vilniaus banką dėl veiklos trūkumų bei įpareigoti juos pašalinti. Taip pat bankas įpareigotas sudarant finansines ataskaitas atvaizduoti papildomus specialiuosius atidėjimus.

2. Nutarta patvirtinti Lietuvos banko (LB) veiklos gaires 2002 - 2004 metams. Veiklos gairės numato banko perspektyvines veiklos kryptis, prioritetus bei kitus strateginius aspektus.

Gairės numato išlaikyti esamo fiksuoto kurso principus, o 2002 m. vasario 2 d. persieti litą prie euro, euro rinkos kursu. Taip pat sudaryti kuo palankesnes sąlygas Lietuvai integruotis į Europos Sąjungą, tapti jos nare, o vėliau ? atitikti narystei Ekonominėje ir Pinigų sąjungoje keliamus reikalavimus. Ketinama palaipsniui tobulinti pinigų politikos priemones, derinant jas prie Europos centrinio banko naudojamų priemonių, toliau švelninti privalomųjų atsargų reikalavimus.

Kredito įstaigų priežiūroje, atsižvelgiant į šalies finansų rinkos ir šalies bankų sistemos plėtrą, numatoma koncentruoti dėmesį į didžiausias rizikos sritis tiek vienos kredito įstaigos, tiek visos šalies kredito sistemos atžvilgiu, kredito įstaigose diegti veiksmingą rizikos valdymo ir vidaus kontrolės praktiką.

Mokėjimų srityje numatoma įdiegti naują tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą.

Užsienio atsargų valdyme - tobulinti jų valdymo politiką, aprobuoti taikymui naująsias centrinių bankų investavimo strategijas, numatančias išvestinių finansinių ir kitų priemonių naudojimą, tinkamai pasiruošti ir įgyvendinti sprendimus dėl lito susiejimo su euru, koreguoti užsienio atsargų struktūrą.