Lietuvos bankas
2010-09-22
Įvyko Šiaurės ir Baltijos šalių grupės Pinigų ir finansų komiteto narių susitikimas Šiandien (kovo 8 d.) įvyko Šiaurės ir Baltijos šalių grupės Tarptautiniame valiutos fonde (TVF) Pinigų ir finansų komiteto (komiteto) narių susitikimas. Komitete, kuriame dirba po 2 atstovus iš kiekvienos Šiaurės ir Baltijos valstybės centrinių bankų (tarp jų ir LB) bei finansų arba ekonomikos ministerijų, aptarta bendra Skandinavijos ir Baltijos valstybių pozicija TVF politikos bei pasaulio šalių ekonomikos klausimais. Komiteto suformuota šio regiono pozicija bus pristatyta TVF Tarptautinio pinigų ir finansų komiteto susitikime, įvyksiančiame Vašingtone 2002 m. balandžio mėn. Į Šiaurės ir Baltijos šalių grupę, be Lietuvos, įeina Danija, Estija, Islandija, Latvija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Ši šalių grupė turi 3,52 procento TVF Vykdančiosios valdybos balsų, kuriais gali daryti įtaką TVF priimamiems aukščiausio lygio sprendimams, turintiems įtakos pasaulinės finansų sistemos veiklai.

Šiandien (kovo 8 d.) įvyko Šiaurės ir Baltijos šalių grupės Tarptautiniame valiutos fonde (TVF) Pinigų ir finansų komiteto (komiteto) narių susitikimas.

Komitete, kuriame dirba po 2 atstovus iš kiekvienos Šiaurės ir Baltijos valstybės centrinių bankų (tarp jų ir LB) bei finansų arba ekonomikos ministerijų, aptarta bendra Skandinavijos ir Baltijos valstybių pozicija TVF politikos bei pasaulio šalių ekonomikos klausimais.

Komiteto suformuota šio regiono pozicija bus pristatyta TVF Tarptautinio pinigų ir finansų komiteto susitikime, įvyksiančiame Vašingtone 2002 m. balandžio mėn.

Į Šiaurės ir Baltijos šalių grupę, be Lietuvos, įeina Danija, Estija, Islandija, Latvija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Ši šalių grupė turi 3,52 procento TVF Vykdančiosios valdybos balsų, kuriais gali daryti įtaką TVF priimamiems aukščiausio lygio sprendimams, turintiems įtakos pasaulinės finansų sistemos veiklai.