Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Apsvarstyti AB banko “Snoras” inspektavimo rezultatai. Nutarta įpareigoti AB banką “Snoras” sudarant finansines ataskaitas įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus bei sudaryti trūkstamus specialiuosius atidėjimus. 2. Nutarta išduoti Jurbarko kredito unijai licenciją verstis kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai. Jurbarko kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota ir įsteigta fizinių asmenų - Jurbarko rajono žemdirbių kredito įstaiga. Tai jau 40 kredito unija veikianti Lietuvoje. 3. Pripažinti netekusiais galios nutarimai “Dėl užsienio paskolų naudojimo ir paskaitos taisyklių” bei “Dėl komercinių bankų ataskaitų apie užsienio paskolų panaudojimą ir dėl tiesioginių užsienio paskolų įregistravimo”. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėtų nutarimų nuostatos yra perkeltos į kitus Lietuvos banko ir Vyriausybės teisės aktus.

1. Apsvarstyti AB banko “Snoras” inspektavimo rezultatai.

Nutarta įpareigoti AB banką “Snoras” sudarant finansines ataskaitas įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus bei sudaryti trūkstamus specialiuosius atidėjimus.

2. Nutarta išduoti Jurbarko kredito unijai licenciją verstis kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai.

Jurbarko kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota ir įsteigta fizinių asmenų - Jurbarko rajono žemdirbių kredito įstaiga.

Tai jau 40 kredito unija veikianti Lietuvoje.

3. Pripažinti netekusiais galios nutarimai “Dėl užsienio paskolų naudojimo ir paskaitos taisyklių” bei “Dėl komercinių bankų ataskaitų apie užsienio paskolų panaudojimą ir dėl tiesioginių užsienio paskolų įregistravimo”.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėtų nutarimų nuostatos yra perkeltos į kitus Lietuvos banko ir Vyriausybės teisės aktus.