Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Lietuvos banko (LB) valdyba nustatė, kad bazinė valiuta nuo 2002 m. vasario 2 d. yra euras, o oficialusis lito kursas - lito kursas, nustatytas pagal euro ir JAV dolerio santykį valiutų rinkoje 2002 m. vasario 1 d. Oficialusis lito kursas euro atžvilgiu bus nustatomas pagal JAV dolerio ir euro santykį valiutų rinkoje, kurį Europos centrinis bankas (ECB) paskelbs 2002 m. vasario 1 d. Lito ir euro santykis, kuris įsigalios 2002 m. vasario 2 d., bus apskaičiuojamas padauginus 2002 m. vasario 1 d. ECB skelbiamą JAV dolerio ir euro santykį iš keturių (t.y. iki susiejimo su euru buvusio lito ir JAV dolerio santykio). 2. Nutarta iš dalies pakeisti bankų veiklos riziką ribojančių normatyvų taikymo ir vykdymo tvarką. Nauja tvarka numato, kad nuo šiol bankai privalės kasdien vykdyti nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Iki šio dalis jų turėjo būti vykdomi tik už ataskaitinį laikotarpį. Nutarimas priimtas siekiant užtikrinti nuolatinę priežiūrą bei atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu bankų veikla yra labai dinamiška ir besikeičianti. Todėl svarbu užtikrinti, kad rizika, su kuria susiduria bankai, būtų ribojama bei tinkamai valdoma. Nauja tvarka įpareigoja bankus kiekvieną dieną turėti pakankamą kapitalą aktyvų rizikai amortizuoti. Šiuo metu bankams yra nustatyti 5 veiklos riziką ribojantys normatyvai: kapitalo pakankamumo, likvidumo, maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais, maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų.

1. Lietuvos banko (LB) valdyba nustatė, kad bazinė valiuta nuo 2002 m. vasario 2 d. yra euras, o oficialusis lito kursas - lito kursas, nustatytas pagal euro ir JAV dolerio santykį valiutų rinkoje 2002 m. vasario 1 d.

Oficialusis lito kursas euro atžvilgiu bus nustatomas pagal JAV dolerio ir euro santykį valiutų rinkoje, kurį Europos centrinis bankas (ECB) paskelbs 2002 m. vasario 1 d. Lito ir euro santykis, kuris įsigalios 2002 m. vasario 2 d., bus apskaičiuojamas padauginus 2002 m. vasario 1 d. ECB skelbiamą JAV dolerio ir euro santykį iš keturių (t.y. iki susiejimo su euru buvusio lito ir JAV dolerio santykio).

2. Nutarta iš dalies pakeisti bankų veiklos riziką ribojančių normatyvų taikymo ir vykdymo tvarką.

Nauja tvarka numato, kad nuo šiol bankai privalės kasdien vykdyti nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Iki šio dalis jų turėjo būti vykdomi tik už ataskaitinį laikotarpį.

Nutarimas priimtas siekiant užtikrinti nuolatinę priežiūrą bei atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu bankų veikla yra labai dinamiška ir besikeičianti. Todėl svarbu užtikrinti, kad rizika, su kuria susiduria bankai, būtų ribojama bei tinkamai valdoma. Nauja tvarka įpareigoja bankus kiekvieną dieną turėti pakankamą kapitalą aktyvų rizikai amortizuoti.

Šiuo metu bankams yra nustatyti 5 veiklos riziką ribojantys normatyvai: kapitalo pakankamumo, likvidumo, maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais, maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų.