Lietuvos bankas
2010-09-22

2006 m. lapkričio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 14 064,4 mln. litų (4 073,3 mln. eurų, arba 5 369,1 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 1 789,9 mln. litų, arba 14,6 procento.

2006 m. lapkričio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 14 064,4 mln. litų (4 073,3 mln. eurų, arba 5 369,1 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 1 789,9 mln. litų, arba 14,6 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino centrinės valdžios ir kitų pinigų finansinių institucijų indėlių Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 1 479,9 ir 301,0 mln. litų bei kitų veiksnių ir grynųjų pinigų apyvartoje padidėjimas atitinkamai 66,6 ir 19,2 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas 76,8 mln. litų mažino Lietuvos banko išorės įsipareigojimų sumažėjimas.

Oficialiosios tarptautinės atsargos