Lietuvos bankas
2010-09-22

Lapkričio 23 dieną, Londone, finansų centre Sityje, surengtas seminaras Didžiosios Britanijos verslininkams apie Lietuvos ekonomiką, investavimo ir verslo galimybes mūsų šalyje, Lietuvos kultūrines tradicijas.

Lapkričio 23 dieną, Londone, finansų centre Sityje, surengtas seminaras Didžiosios Britanijos verslininkams apie Lietuvos ekonomiką, investavimo ir verslo galimybes mūsų šalyje, Lietuvos kultūrines tradicijas. Šias temas pristatė įvairių mūsų valstybės institucijų, žiniasklaidos, Lietuvoje veikiančių tarptautinių bendrovių aukšto lygio vadovai.

Seminare dalyvavusi Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Ramunė Vilija Zabulienė perskaitė pranešimą tema „Pasirengimas euro įvedimui: strategija ir perspektyvos“. Jame teigiama, kad narystė euro zonoje būtų Lietuvos integracijos į Europą proceso, prasidėjusio daugiau negu prieš penkiolika metų, galutinis rezultatas.

„Lietuvos vykdoma ekonominė politika padėjo tvirtus makroekonominius pagrindus euro įvedimui. Didelis ekonomikos atvirumas, prekybos su euro zonos šalimis plėtra, santykinis darbo užmokesčio ir darbo rinkos lankstumas bei didėjanti šalies finansinio sektoriaus integracija leidžia jai absorbuoti ekonominius sukrėtimus nekeičiant valiutos kurso režimo ir kartu su patikima valstybės finansine politika įrodyti, kad šalies ekonomika yra pasiruošusi euro įvedimui,“– pažymėjo Ramunė Zabulienė.

Ji minėjo, kad rinkos nevertina euro įvedimo atidėjimo kaip esminio ekonominės plėtros trukdžio. Lietuva ir toliau yra viena iš pirmaujančių kandidačių greitai įvesti eurą.

Greita ekonominė konvergencija sudaro sunkumų vykdant Mastrichto infliacijos kriterijų, tačiau griežtesnė fiskalinė pozicija turėtų padėti paruošti dirvą euro įvedimui, baigdama pranešimą sakė Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja.

Seminarą organizavo Lietuvos Respublikos ambasada Didžiojoje Britanijoje kartu su Britų pramonės ir prekybos rūmais Lietuvoje ir Londono Sičio organizacija International Financial Services London (IFSL).

Į šį renginį buvo pakviesta apie 100 atstovų iš Londono Sityje įsikūrusių finansų, bankininkystės ir konsultacinių įmonių.