Lietuvos bankas
2010-09-22
„Pinigų studijoms“ - penkeri Šiandien sueina penkeri metai kai buvo išleistas pirmasis Lietuvos banko mokslinis žurnalas „Pinigų studijos“. Tai vienintelis Lietuvoje leidžiamas mokslinis žurnalas skirtas pinigų ir finansų klausimams. Nuo pat išleidimo pradžios 1997 m. šis žurnalas reikšmingai prisidėjo prie mokslinės diskusijos vystymo aktualiais pinigų politikos, finansų ir bankininkystės klausimais: lito stabilumo problema Lito patikimumo įstatyme ir pinigų politikos programoje 1997-1999 m., lito kurso režimo pasirinkimas, finansų, bankininkystės, ekonometrinės analizės ir kt. Iki šiol išleista 18 žurnalo numerių. Iki 1999 m. žurnalas buvo leidžiamas du kartus, vėliau pradėtas leisti keturis kartu per metus. 2002 m. gegužės mėn. pabaigoje pasirodys naujas „Pinigų studijų“ numeris.

Šiandien sueina penkeri metai kai buvo išleistas pirmasis Lietuvos banko mokslinis žurnalas „Pinigų studijos“. Tai vienintelis Lietuvoje leidžiamas mokslinis žurnalas skirtas pinigų ir finansų klausimams.

Nuo pat išleidimo pradžios 1997 m. šis žurnalas reikšmingai prisidėjo prie mokslinės diskusijos vystymo aktualiais pinigų politikos, finansų ir bankininkystės klausimais: lito stabilumo problema Lito patikimumo įstatyme ir pinigų politikos programoje 1997-1999 m., lito kurso režimo pasirinkimas, finansų, bankininkystės, ekonometrinės analizės ir kt.

Iki šiol išleista 18 žurnalo numerių. Iki 1999 m. žurnalas buvo leidžiamas du kartus, vėliau pradėtas leisti keturis kartu per metus. 2002 m. gegužės mėn. pabaigoje pasirodys naujas „Pinigų studijų“ numeris.