Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos bankas pradėjo skelbti tiesioginių užsienio investicijų likučius, apskaičiuotus pagal naują Europos centrinio banko metodiką, pakeitusią

Lietuvos bankas pradėjo skelbti tiesioginių užsienio investicijų likučius, apskaičiuotus pagal naują Europos centrinio banko metodiką, pakeitusią tiesioginių užsienio investicijų akcinio kapitalo klasifikavimo ir vertinimo taisykles. Pradėjus taikyti šias taisykles, anksčiau skelbti duomenys gerokai pasikeitė.

Europos centrinis bankas 2004 m. liepos 16 d. patvirtino Europos centrinio banko gaires dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikai srityje bei tarptautinių atsargų šablonui (ECB/2004/15). Šiame dokumente nurodoma, kad nuo 2006 m. rugsėjo mėn. Europos Sąjungos nacionaliniai bankai privalo teikti informaciją apie tiesiogines užsienio investicijas (likučius) pagal naują akcinio kapitalo įvertinimo tvarką. Tiesioginių investicijų akcinio kapitalo likučių vertė nustatoma į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą įtrauktų bendrovių akcinį kapitalą įvertinant rinkos kaina, o į minėtą sąrašą neįtrauktų bendrovių – nominaliąja verte. Būtina pabrėžti, kad šis reikalavimas taikomas apskaičiuojant sukauptų investicijų duomenis, bet netaikomas skaičiuojant tiesioginių investicijų srautus.

„Duomenys, apskaičiuoti pagal minėtus reikalavimus, leidžia tiksliau nustatyti tiesioginių užsienio investicijų akcinio kapitalo vertę (jos pokyčius ir tendencijas) per ataskaitinį laikotarpį, palyginti skirtingų kapitalo generacijų vertę. Šio metodo įdiegimas geriau tenkina šalies nacionalinių sąskaitų sudarymo reikalavimus“, – komentuoja Lietuvos banko Statistikos departamento Mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistikos skyriaus viršininko pavaduotojas Arturas Vėberis.

Jis pažymėjo, kad Lietuvos bankas perskaičiavo 2005 m. pabaigos tiesioginių užsienio investicijų likučius. Palyginti su anksčiau skelbtais duomenimis, jie padidėjo daugiau kaip 5 mlrd. litų.

Šį pasikeitimą lėmė daug didesnė, palyginti su nominaliąja verte, įtrauktų į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą bendrovių akcijų kaina. 2005 m. pabaigoje visų įmonių akcijų rinkos kaina buvo beveik 3,7 karto didesnė nei nominalioji vertė. Atsižvelgiant į tai, tampa sunku palyginti skirtingų laikotarpių tiesioginių užsienio investicijų likučius, nes jų pasikeitimui įtakos turi ne tik akcijų kainų pokyčiai, bet ir šių investicijų srautų pokyčiai.

Informacija apie tiesioginių užsienio investicijų likučius skelbiama leidinyje „Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas (ketvirtinis)“, taip pat pateikta Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Statistika“ (Mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika: Tarptautinių investicijų balansas).