Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdyba patvirtino vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes ir nutarė jas skelbti Lietuvos banko interneto svetainėje.

Lietuvos banko valdyba patvirtino vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes.

VIDUTINIO LAIKOTARPIO MAKROEKONOMINĖS PROGNOZĖS

2006

2007

Kainos ir sąnaudos  
(procentai, pokytis per metus)  
SVKI

3,9

4,0

Privataus vartojimo defliatorius

3,7

3,9

BVP defliatorius

5,7

2,2

Kompensacija vienam dirbančiajam

13,4

10,7

Importo defliatorius (prekės ir paslaugos)

8,5

2,0

Eksporto defliatorius (prekės ir paslaugos)

5,0

4,7

Ekonominis aktyvumas
(lyginamosiomis kainomis; procentai, pokytis per metus)
BVP

8,0

6,7

   Privatus vartojimas

10,8

7,5

   Valdžios sektoriaus vartojimas

4,1

2,4

   Bendras pagrindinio kapitalo formavimas

11,9

8,3

   Eksportas (prekės ir paslaugos)

17,0

8,6

   Importas (prekės ir paslaugos)

15,1

6,7

BVP kaitos veiksniai (procentiniai punktai)
   Vidaus paklausa (neįsk. atsargų pasikeitimo)

10,8

7,6

   Grynasis eksportas

-1,1

0,2

   Atsargų pasikeitimas

-1,6

-1,1

Išorės sektorius
(procentai, palyginta su BVP)
Prekybos balansas (prekės ir paslaugos)

-8,7

-6,0

Einamosios ir kapitalo sąskaitos balansas

-7,1

-4,6

Darbo rinka
Nedarbo lygis (procentai, palyginta su darbo jėga)

5,7

4,9

Užimtumas (procentai, pokytis per metus)

1,4

0,6

Kaip pažymi Lietuvos banko specialistai, šios prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozėms sudaryti naudojamas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, palaiko ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, turimą naujausią informaciją apie einamojo laikotarpio ir galimą artimiausio laikotarpio ekonomikos raidą.

Prognozės bus atnaujinamos du kartus per metus.

Lietuvos bankas nuolat atlieka Lietuvos ekonomikos stebėseną, analizę bei numato galimas jos raidos perspektyvas ateityje. Makroekonominių prognozių rengimas yra šio proceso dalis, leidžianti sistemiškai vertinti pagrindinių makroekonominių rodiklių raidą tiek trumpuoju, tiek vidutiniu laikotarpiu ir numatyti galimą makroekonominės raidos riziką.

Būdamas Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalis, Lietuvos bankas dalyvauja Europos centrinio banko Bendrosios tarybos ir ECBS komitetų bei darbo grupių darbe. Vidutinio laikotarpio prognozės teikiamos ESCB darbo grupėms.