Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Apsvarstytos Vertybinių popierių pirkimo, pardavimo ir rediskontavimo Lietuvos banke taisyklės, kurios reglamentuoja šių operacijų su komerciniais bankais tvarką, procedūras ir kt. Sprendimą dėl šių taisyklių nutarta priimti kitame valdybos posėdyje. 2. Apsvarstytos LB vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos taisyklės, kurios reglamentuoja išleidžiamų litais LB vertybinių popierių pardavimo, apmokėjimo, atsiskaitymų, apskaitos, apyvartos ir išpirkimo tvarką. Sprendimą dėl šių taisyklių nutarta priimti kitame valdybos posėdyje. 3. Apsvarstytas Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukciono dalyvių atitikimas jiems keliamiems reikalavimams ir kriterijams bei aukciono dalyvių pareigų vykdymas. Konstatuota, kad visi VVP aukciono dalyviai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir kriterijus bei vykdo savo pareigas. VVP aukciono dalyviai yra įsipareigoję per ketvirtį nupirkti ne mažiau kaip 1 proc. visų per ketvirtį aukcionuose parduodamų VVP. Šiuo metu LB organizuojamuose VVP aukcionuose dalyvauti teisę ir pareigą turi penki aukciono dalyviai: AB Lietuvos taupomasis bankas, AB Lietuvos žemės ūkio bankas, AB bankas “Snoras”, AB Vilniaus bankas ir AB FMĮ “Finansta”. 4. Nutarta laikinai nutraukti LB vienos nakties paskolų teikimą. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus naujam LR civiliniam kodeksui, šiuo metu nėra galimybių perduoti įkeičiamus vertybinius popierius įkaito turėtojui, paliekant nuosavybės teisę įkeičiamų vertybinių popierių savininkui, nes nematerialių vertybinių popierių perdavimas turėtų būti pažymimas įrašais vertybinių popierių sąskaitose, o įrašas asmeninėje įkaito turėtojo vertybinių popierių sąskaitoje yra tiesioginis nuosavybės teisės į jame nurodytus vertybinius popierius įrodymas. Vienos nakties paskolos rašytine forma, nesurašant įkeitimo lakšto, vėl bus teikiamos priėmus atitinkamų įstatymų pakeitimus. 5. Lei

1. Apsvarstytos Vertybinių popierių pirkimo, pardavimo ir rediskontavimo Lietuvos banke taisyklės, kurios reglamentuoja šių operacijų su komerciniais bankais tvarką, procedūras ir kt. Sprendimą dėl šių taisyklių nutarta priimti kitame valdybos posėdyje.

2. Apsvarstytos LB vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos taisyklės, kurios reglamentuoja išleidžiamų litais LB vertybinių popierių pardavimo, apmokėjimo, atsiskaitymų, apskaitos, apyvartos ir išpirkimo tvarką. Sprendimą dėl šių taisyklių nutarta priimti kitame valdybos posėdyje.

3. Apsvarstytas Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukciono dalyvių atitikimas jiems keliamiems reikalavimams ir kriterijams bei aukciono dalyvių pareigų vykdymas. Konstatuota, kad visi VVP aukciono dalyviai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir kriterijus bei vykdo savo pareigas.

VVP aukciono dalyviai yra įsipareigoję per ketvirtį nupirkti ne mažiau kaip 1 proc. visų per ketvirtį aukcionuose parduodamų VVP.

Šiuo metu LB organizuojamuose VVP aukcionuose dalyvauti teisę ir pareigą turi penki aukciono dalyviai: AB Lietuvos taupomasis bankas, AB Lietuvos žemės ūkio bankas, AB bankas “Snoras”, AB Vilniaus bankas ir AB FMĮ “Finansta”.

4. Nutarta laikinai nutraukti LB vienos nakties paskolų teikimą. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus naujam LR civiliniam kodeksui, šiuo metu nėra galimybių perduoti įkeičiamus vertybinius popierius įkaito turėtojui, paliekant nuosavybės teisę įkeičiamų vertybinių popierių savininkui, nes nematerialių vertybinių popierių perdavimas turėtų būti pažymimas įrašais vertybinių popierių sąskaitose, o įrašas asmeninėje įkaito turėtojo vertybinių popierių sąskaitoje yra tiesioginis nuosavybės teisės į jame nurodytus vertybinius popierius įrodymas.

Vienos nakties paskolos rašytine forma, nesurašant įkeitimo lakšto, vėl bus teikiamos priėmus atitinkamų įstatymų pakeitimus.

5. Leista įregistruoti Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus nuostatų pakeitimus. Naujos nuostatų redakcijos patvirtinimas susijęs su pasikeitimais skyriaus organizacinėje struktūroje.

6. Leista AB Ūkio bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus. Pagrindiniai statuto pakeitimai padaryti atsižvelgiant į naujai priimtą LR komercinių bankų įstatymą bei LB patvirtintas Banko vidaus audito organizavimo bendrąsias nuostatas.