Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos bankas padarė naują šalyje veikiančių komercinių bankų naujos apklausą dėl skolinimosi sąlygų ir interneto svetainėje skelbia apklausos rezultatų apibendrinimą.

Lietuvos bankas padarė naują šalyje veikiančių komercinių bankų naujos apklausą dėl skolinimosi sąlygų ir interneto svetainėje skelbia apklausos rezultatų apibendrinimą.

„Apklausos rezultatai rodo, kad šalies bankų paskolų sąlygos įmonėms nepakito, tačiau, palyginti su praėjusios apklausos rezultatais, mažesnė bankų dalis buvo linkusi švelninti palūkanų maržą. Bankai taip pat nepastebėjo paskolų verslui paklausos sumažėjimo, priešingai, bendra šio tipo paskolų paklausa išaugo“, – komentuoja vienas iš apžvalgos autorių, Lietuvos banko Ekonomikos departamento Finansinio stabilumo skyriaus viršininkas Mindaugas Leika.

Pasak jo, šį pusmetį bankai ir toliau buvo linkę švelninti paskolų sąlygas būstui įsigyti, tačiau tokių bankų skaičius, palyginti su praėjusia apklausa, sumažėjo. Paskolų būstui įsigyti paklausa, bankų vertinimu, vis dar didėjo, tačiau skirtingai nei prieš pusmetį, vis daugiau bankų tikisi, kad būsto paskolų paklausa ateinantį pusmetį turėtų sumažėti. Vartojimo ir kitų paskolų namų ūkiams atveju, bankai, kaip ir praėjusį pusmetį, nurodė sušvelninę sąlygas, o šio tipo paskolų paklausa ir toliau turėtų augti.

Bankų taip pat buvo klausiama apie skolinimosi iš patronuojančių bankų priežastis bei perspektyvas. Vienas iš argumentų, kodėl bankai yra linkę skolintis trumpam terminui buvo tai, kad ilgalaikių išteklių kaina yra didesnė. Kadangi patronuojantis bankas visada yra pasiruošęs suteikti paskolą, tai siekiant mažinti kaštus bankai labiau linkę skolintis trumpam laikotarpiui. Bankai taip pat aiškino, kad skolinimasis trumpesniam terminui iš patronuojančių bankų padeda racionaliau valdyti išteklius, be to, šie sandoriai yra paprastesni ir lengviau valdomi.

Visa „Bankų apklausa dėl skolinimo sąlygų (2006 spalis)“ paskelta internete (202.6 KB download icon).

Bankų apklausos dėl skolinimosi sąlygų duomenys pirmą kartą paskelbti 2006 m. gegužės mėnesį.