Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta pakeisti LR juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke (LB) tvarką. Pagal naują tvarką, paskolos bus registruojamos per nustatytą terminą ne nuo sutarties dėl paskolos pasirašymo dienos, bet nuo jos gavimo. Pakeitimai leis patikslinti informaciją sudarant mokėjimų balansus, atliekant kapitalo srautų judėjimo bei makroekonominę analizę ir kt. 2. Nutarta, kad įsigaliojus naujam LR civiliam kodeksui, pripažįstami netekusiais galios nutarimai reguliuojantys civilinius santykius sudarant banko indėlio ir banko sutartis (“Dėl indėlių sąskaitų tvarkymo kredito įstaigose”, “Dėl į bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitas pagal pasaugos sutartis priimtų saugoti indėlių apskaitos ir šių lėšų saugojimo garantavimo tvarkos” ir kt.). Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus naujajam LR civiliniam kodeksui, LR įstatymai nenumato tokių santykių reglamentavimo LB nutarimais. 3. Nutarta patvirtinti LB biudžeto ir metinės kapitalinių investicijų sąmatos sudarymo, tvirtinimo ir vykdymo tvarką. Pakeitimai padaryti siekiant patikslinti šią tvarką su nauju Lietuvos banko įstatymu. 4. Nutarta deleguoti į AB “Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” valdybą LB valdybos pirmininko pavaduotoją Stasę Stričkaitę, LB Kredito įstaigų priežiūros departamento direktorių Kazimierą Ramoną, LB Rinkos operacijų departamento direktoriaus pavaduotoją Dainių Grikinį, taip pat AB “Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” prezidentą Artūrą Kelerą ir Nacionalinės finansų maklerių asociacijos prezidentą Romą Matiuką. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad dabartinės valdybos narių įgaliojimai baigiasi 2001 m. birželio 29 d.

1. Nutarta pakeisti LR juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke (LB) tvarką.

Pagal naują tvarką, paskolos bus registruojamos per nustatytą terminą ne nuo sutarties dėl paskolos pasirašymo dienos, bet nuo jos gavimo. Pakeitimai leis patikslinti informaciją sudarant mokėjimų balansus, atliekant kapitalo srautų judėjimo bei makroekonominę analizę ir kt.

2. Nutarta, kad įsigaliojus naujam LR civiliam kodeksui, pripažįstami netekusiais galios nutarimai reguliuojantys civilinius santykius sudarant banko indėlio ir banko sutartis (“Dėl indėlių sąskaitų tvarkymo kredito įstaigose”, “Dėl į bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitas pagal pasaugos sutartis priimtų saugoti indėlių apskaitos ir šių lėšų saugojimo garantavimo tvarkos” ir kt.).

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus naujajam LR civiliniam kodeksui, LR įstatymai nenumato tokių santykių reglamentavimo LB nutarimais.

3. Nutarta patvirtinti LB biudžeto ir metinės kapitalinių investicijų sąmatos sudarymo, tvirtinimo ir vykdymo tvarką. Pakeitimai padaryti siekiant patikslinti šią tvarką su nauju Lietuvos banko įstatymu.

4. Nutarta deleguoti į AB “Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” valdybą LB valdybos pirmininko pavaduotoją Stasę Stričkaitę, LB Kredito įstaigų priežiūros departamento direktorių Kazimierą Ramoną, LB Rinkos operacijų departamento direktoriaus pavaduotoją Dainių Grikinį, taip pat AB “Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” prezidentą Artūrą Kelerą ir Nacionalinės finansų maklerių asociacijos prezidentą Romą Matiuką.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad dabartinės valdybos narių įgaliojimai baigiasi 2001 m. birželio 29 d.