Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1) Nutarta leisti UAB Medicinos bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus. Statuto pakeitimai padaryti siekiant suderinti juos su LR Komercinių bankų įstatymo pakeitimais. 2 ) Nutarta leisti kredito unijai „Jotijos kraštas” ir Akademinei kredito unijai atlikti operacijas užsienio valiuta. Taip pat leista šioms kredito unijoms įregistruoti įstatų naujas redakcijas, kurios buvo patvirtintos siekiant suderinti jas su įsigaliojusia Kredito unijų įstatymo nauja redakcija. 3) Nutarta leisti kredito unijoms „Ūkininko sėkmė“, „Kupiškėnų taupa“, „Žemdirbio parama“, „Vilties kelias“, „Vievio taupa“, „Reiskiai“, „Trys skatikai“, Kauno Arkivyskupijos, Ekraniečių, Pirmosios lenkų, Medicinos ir Stiklininkų kredito unijoms įregistruoti įstatų naujas redakcijas, kurios patvirtintos siekiant suderinti jas su įsigaliojusia Kredito unijų įstatymo nauja redakcija. 4 ) Išklausyta 2001 m. I ketvirčio LR Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) rinkos apžvalga. Pirmąjį 2001 m. ketvirtį Lietuvos bankas surengė 12 VVP aukcionų (2000 m. IV ketvirtį - 6). Per ketvirtį aukcionuose buvo pasiūlyta nupirkti 390,0 mln. litų nominaliosios vertės VVP (praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį - 200,0 mln. litų), o bendra paklausa aukcionuose siekė 777,0 mln. litų, arba beveik 2 kartus viršijo pasiūlą (ketvirtajame ketvirtyje paklausa buvo 348,2 mln. litų, arba 1,7 karto didesnė už pasiūlą). Aukcionuose per I ketvirtį parduota 370,6 mln. litų nominaliosios vertės VVP, arba 95,0 proc. visų per ketvirtį pasiūlytų nupirkti (2000 m. IV ketvirtį -193,8 mln. litų, arba 96,9 proc. pasiūlytų VVP). Dviejuose pusės metų trukmės VVP aukcionuose buvo parduoti ne visi pasiūlyti VVP, nes šiuose aukcionuose paklausa buvo mažesnė už pasiūlą. Valstybės įsiskolinimas investuotojams per pirmąjį 2001 m. ketvirtį padidėjo nuo 1 524,2 mln. litų iki 1 534,7 mln. litų, arba 10,5 mln. litų (0,7 proc.

1) Nutarta leisti UAB Medicinos bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus. Statuto pakeitimai padaryti siekiant suderinti juos su LR Komercinių bankų įstatymo pakeitimais.

2) Nutarta leisti kredito unijai „Jotijos kraštas” ir Akademinei kredito unijai atlikti operacijas užsienio valiuta. Taip pat leista šioms kredito unijoms įregistruoti įstatų naujas redakcijas, kurios buvo patvirtintos siekiant suderinti jas su įsigaliojusia Kredito unijų įstatymo nauja redakcija.

3) Nutarta leisti kredito unijoms „Ūkininko sėkmė“, „Kupiškėnų taupa“, „Žemdirbio parama“, „Vilties kelias“, „Vievio taupa“, „Reiskiai“, „Trys skatikai“, Kauno Arkivyskupijos, Ekraniečių, Pirmosios lenkų, Medicinos ir Stiklininkų kredito unijoms įregistruoti įstatų naujas redakcijas, kurios patvirtintos siekiant suderinti jas su įsigaliojusia Kredito unijų įstatymo nauja redakcija.

4) Išklausyta 2001 m. I ketvirčio LR Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) rinkos apžvalga.

Pirmąjį 2001 m. ketvirtį Lietuvos bankas surengė 12 VVP aukcionų (2000 m. IV ketvirtį - 6). Per ketvirtį aukcionuose buvo pasiūlyta nupirkti 390,0 mln. litų nominaliosios vertės VVP (praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį - 200,0 mln. litų), o bendra paklausa aukcionuose siekė 777,0 mln. litų, arba beveik 2 kartus viršijo pasiūlą (ketvirtajame ketvirtyje paklausa buvo 348,2 mln. litų, arba 1,7 karto didesnė už pasiūlą).

Aukcionuose per I ketvirtį parduota 370,6 mln. litų nominaliosios vertės VVP, arba 95,0 proc. visų per ketvirtį pasiūlytų nupirkti (2000 m. IV ketvirtį -193,8 mln. litų, arba 96,9 proc. pasiūlytų VVP). Dviejuose pusės metų trukmės VVP aukcionuose buvo parduoti ne visi pasiūlyti VVP, nes šiuose aukcionuose paklausa buvo mažesnė už pasiūlą.

Valstybės įsiskolinimas investuotojams per pirmąjį 2001 m. ketvirtį padidėjo nuo 1 524,2 mln. litų iki 1 534,7 mln. litų, arba 10,5 mln. litų (0,7 proc.). Praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį vidaus skola, išreikšta apyvartiniais VVP, parduotais Lietuvos banke organizuotuose aukcionuose, sumažėjo 16,2 mln. litų (arba 1,0 proc.).

Iš viso pirmojo ketvirčio pabaigoje valstybės vidaus skola, išreikšta šalies viduje išleistais apyvartiniais ir neapyvartiniais Vyriausybės vertybiniais popieriais, nominaliąja verte sudarė 2 481,2 mln. litų, arba 18,9 proc. visos valstybės skolos.

2001 m. I ketvirtyje, kaip ir ankstesniame ketvirtyje, nebuvo organizuojama trumpiausios trukmės (vieno ir trijų mėn.) iždo vekselių aukcionų. Pirmojo 2001 m. ketvirčio pabaigoje VVP, kuriems iki išpirkimo buvo likę daugiau nei vieneri metai,apyvartoje sudarė 37,6 proc. visų neišpirktų aukcionuose parduotų VVP (praėjusių metų IV ketvirčio pabaigoje - 31,9 proc.).

2001 m. I ketvirčio pradžioje surengtuose VVP aukcionuose šiek tiek padidėjo pelningumai, lyginant su 2000 m. pabaigoje rengtuose aukcionuose parduotų atitinkamų trukmių VVP pelningumais.

Vidutinis aukcionuose parduotų iždo vekselių pelningumas 2001 m. I ketvirtį buvo 6,81 proc. (IV ketvirtį - 6,43 proc.), Vyriausybės obligacijų - 8,99 proc. (ketvirtąjį ketvirtį - 9,03 proc.). Vidutinis šešių mėn. trukmės iždo vekselių pelningumas pirmąjį 2001 m. ketvirtį padidėjo nuo 5,86 proc. iki 6,73 proc., metų trukmės iždo vekselių - sumažėjo nuo 7,00 iki 6,89 proc. Dvejų metų trukmės Vyriausybės obligacijų pelningumas padidėjo nuo 8,89 (ketvirtąjį ketvirtį) iki 9,19 proc., trejų metų trukmės - sumažėjo nuo 9,15 iki 8,45 proc. Vieninteliame septynerių metų trukmės Vyriausybės obligacijų pardavimo aukcione nustatytas vidutinis pelningumas buvo 8,699 proc.

Antrinė VVP apyvarta Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 345,9 mln. litų, arba buvo 24,1 proc. didesnė, nei ketvirtąjį 2000 m. ketvirtį (278,7 mln. litų). Didžiausią dalį (kaip ir praėjusių metų paskutiniame ketvirtyje) sudarė prekyba VVP, iki kurių išpirkimo buvo likę nuo 91 d. iki 180 d. Tokios trukmės VVP antrinė apyvarta sudarė 23,6 proc. bendros šių metų pirmojo ketvirčio antrinės VVP apyvartos NVPB.

2001 m. I ketvirčio antrinė VVP apyvarta sudarė 19,9 proc. visų per ketvirtį apyvartoje buvusių VVP kiekio nominaliąja verte vidurkio (praėjusių metų paskutiniame ketvirtyje - 18,2 proc.).

Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo duomenimis, pagrindiniai Vyriausybės vertybinių popierių investuotojai, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, 2001 m. I ketvirtyje buvo Lietuvos komerciniai bankai. Lyginant su ketvirtuoju praėjusių metų ketvirčiu, bankų investicijos padidėjo 75,6 mln. litų, ir kovo mėn. pabaigoje jie turėjo 60,1 proc. visų apyvartoje buvusių Lietuvos banko rengiamuose aukcionuose išleistų VVP, skaičiuojant nominaliąja verte (2001 m. gruodžio mėn. pabaigoje - 55,6 proc.).

Lyginant su paskutiniuoju 2000 m. ketvirčiu, pirmajame šių metų ketvirtyje vienos iš kitų didžiausių šalies investuotojų grupių - draudimo įstaigų (neįskaitant privalomojo soc. draudimo) - VVP investicijos sumažėjo 88,9 mln. litų - nuo 22,1 proc. iki 16,2 proc. visų apyvartoje buvusių aukcionuose parduotų VVP, o valstybės ir savivaldybės įmonių investavimas į aukcionuose parduotus Vyriausybės vertybinius popierius per pirmąjį šių metų ketvirtį šiek tiek padidėjo iki 12,6 proc. (2000 m. IV ketvirčio pabaigoje buvo 12,1 proc.).

Valstybės valdymo institucijų investicijos į aukcionuose parduotus VVP per pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 22,2 mln. litų, ir ketvirčio pabaigoje sudarė 4,1 proc. visų apyvartoje buvusių aukcionuose parduotų VVP (praėjusių metų pabaigoje - 5,6 proc.).

Gyventojų investavimas į Lietuvos banke organizuojamuose aukcionuose parduodamus VVP per 2001 m. I ketvirtį padidėjo 38,5 mln. litų ir ketvirčio pabaigoje sudarė 46,7 mln. litų, arba 3,0 proc. visų apyvartoje buvusių aukcionuose parduotų VVP (2000 m. IV ketvirčio pabaigoje - 0,5 proc.).