Lietuvos bankas
2010-09-22

2006 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos banko išorės turtas sumažėjo 203,6 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 11,4 mlrd. litų. Dėl sandorių išorės turtas sumažėjo 194,0 mln. litų.

2006 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos banko išorės turtas sumažėjo 203,6 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 11,4 mlrd. litų. Dėl sandorių išorės turtas sumažėjo 194,0 mln. litų.

Rugpjūčio mėn. grynieji pinigai apyvartoje padidėjo 49,7 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 7,2 mlrd. litų. Rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 405,0 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 3,2 mlrd. litų. Iš jų kitų PFI indėliai dėl sandorių sumažėjo 67,4 mln. litų ir rugpjūčio mėn. pabaigoje buvo lygūs 2,2 mlrd. litų. Centrinės valdžios indėliai sumažėjo 336,6 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 1,1 mlrd. litų.

Kapitalas ir atsargos per mėnesį dėl sandorių padidėjo 20,9 mln. litų ir rugpjūčio mėn. pabaigoje buvo lygūs 964,7 mln. litų.

Rugpjūčio mėn. PFI (bankų) indėliams Lietuvos banke nepakitus, o ne PFI (ne bankų) indėliams padidėjus 98,8 mln. litų, išorės įsipareigojimai padidėjo ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 134,4 mln. litų.

Lietuvos banko balansas