Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Dėl AB banko ,,Snoras“ inspektavimo rezultatų Lietuvos banko valdyba apsvarstė AB banko „Snoras“ inspektavimo ataskaitą. Už teisės aktų pažeidimus bankui „Snoras“ skirta 0,1 proc.

1. Dėl AB banko ,,Snoras“ inspektavimo rezultatų

Lietuvos banko valdyba apsvarstė AB banko „Snoras“ inspektavimo ataskaitą. Už teisės aktų pažeidimus bankui „Snoras“ skirta 0,1 proc. jo bendrųjų 2005 m. metinių pajamų dydžio bauda. Nustatyti tam tikri reikalavimai dėl banko veiklos rizikos ribojimo.

Bankas „Snoras“ įpareigotas iki 2006 m. gruodžio 31 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus trūkumus ir pažeidimus.

Bendrojo inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas, taip pat tikrinta, kaip laikomasi bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, banko vidaus taisyklių reikalavimų.

2. Dėl einamųjų metų pelno įtraukimo į AB SEB Vilniaus banko ir AB SEB Vilniaus banko finansinės grupės kapitalą

Lietuvos banko valdyba leido AB SEB Vilniaus bankui įskaityti į banko ir į banko finansinės grupės antro lygio kapitalą 52,751 mln. litų (bankui) ir 47,667 mln. litų (finansinei grupei) einamųjų metų pirmojo pusmečio nepaskirstyto pelno, kurio sumos tikrumą patvirtino audituojanti nepriklausoma audito įmonė.

Nuo 2006 m. birželio 30 d. įsigaliojo Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių pakeitimai, kuriuos Lietuvos banko valdyba padarė siekdama sustiprinti bankų kredito ir kitų rizikų valdymą bei padidinti šių rizikų amortizavimo banko nuosavu kapitalu efektyvumą. Apskaičiuojant banko kapitalą, į jį leista įtraukti tam tikrą dalį einamųjų metų nepaskirstyto pelno, atėmus numatomus mokėti mokesčius ir dividendus, tik turint banką audituojančios nepriklausomos audito įmonės patvirtinimą dėl šios sumos tikrumo ir leidus Lietuvos bankui.

3. Dėl subordinuotos paskolos įtraukimo į AB banko ,,Hansabankas“ kapitalą

Lietuvos banko valdyba leido AB bankui ,,Hansabankas” 70 mln. eurų (tai sudaro 241 696 tūkst. litų) subordinuotą aštuonerių metų trukmės paskolą, gautą iš Estijoje įregistruoto patronuojančio banko Hansapank AS, įskaityti į banko antro lygio kapitalą.

Įskaičius galimą dydį naujai gautos subordinuotos paskolos į banko antro lygio kapitalą, banko ,,Hansabankas” kapitalo bazė, šių metų liepos 1 dienos duomenimis, pasiektų 1053,6 mln. litų.

4. Dėl proginių monetų išleidimo 2007 metais plano

Lietuvos banko valdyba patvirtino proginių monetų 2007 metais išleidimo planą.

Kitais metais numatyta išleisti keturias progines monetas. Dalyvaujant tarptautinėje programoje ,,Mažiausios aukso monetos pasaulyje. Aukso istorija“ bus nukaldinta ir kolekcininkams įvairiose šalyse pasiūlyta 10 litų aukso moneta (tiražas – iki 15 000 vienetų). Trijų aukso monetų seriją, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečiui, pradės 100 litų proginė moneta (tiražas – 3000 vienetų). Seriją „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“ pratęs 50 litų sidabro moneta, skirta Panemunės piliai (tiražas – 3500 vienetų). Taip pat bus išleista 50 litų sidabro moneta, skirta XXIX olimpinėms žaidynėms, 2008 m. įvyksiančioms Pekine (tiražas – 3500 vienetų).

5. Dėl 1993 m. laidos 2, 5, 10, 50 litų ir 1994 m. laidos 1 lito banknotų išėmimo iš apyvartos

Lietuvos banko valdyba nutarė nuo 2007 m. kovo 1 d. išimti iš apyvartos 1993 m. laidos 2, 5, 10, 20, 50 litų ir 1994 m. laidos 1 lito banknotus. Šie litų banknotai nuo 2007 m. kovo 1 d. negalios kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė ir neturės būti priimami mokėjimams ir atsiskaitymams. Nurodytų nominalų banknotai bus be apribojimų keičiami Lietuvos banke Vilniuje ir jo skyriuose Kaune ir Klaipėdoje.

1993 m. laidos 2, 5, 10, 20, 50 litų ir 1994 m. laidos 1 lito banknotų atsargos Lietuvos banke baigėsi jau prieš keletą metų. Iš apyvartos šių laidų banknotai grįžta susidėvėję ir yra sunaikinami. Iš visų apyvartoje esančių 10, 20 ir 50 litų banknotų 1993 m. laidos sudaro tik 0,02 – 0,06 procento.

Lietuvos Respublikoje apyvartoje šiuo metu cirkuliuoja 1993 m. laidos 2, 5, 10, 20, 50 litų, 1994 m. laidos 1 lito, 1997 m. laidos 10, 20, 200 litų, 1998 m. laidos 50 litų, 2000 m. laidos 100, 500 litų, 2001 m. laidos 10, 20 litų ir 2003 m. laidos 50 litų banknotai.

Šių metų rugpjūčio 1 d. duomenimis, apyvartoje buvo: 1 lito – 2,6 mln. vienetų; 2 litų – 1,3 mln. vienetų; 5 litų – 0,5 mln. vienetų; 10 litų – 9,3 mln. vienetų; 20 litų – 9,3 mln. vienetų; 50 litų – 9,6 mln. vienetų, 100 litų – 24,7 mln. vienetų, 200 litų – 11,9 mln. vienetų, 500 litų – 2,9 mln. vienetų banknotų.

6. Dėl Lietuvos Respublikos Seimui teikiamo pranešimo apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę 2006 metų pirmąjį pusmetį

Lietuvos banko valdyba pritarė Lietuvos Respublikos Seimui teikiamam pranešimui apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę 2006 metų pirmąjį pusmetį.