Lietuvos bankas
2010-09-22
2006 m. rugpūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 11 462,2 mln. litų (3 319,7 mln. eurų, arba 4 262,6 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos sumažėjo 201,2 mln. litų, arba 1,7 procento.

2006 m. rugpūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 11 462,2 mln. litų (3 319,7 mln. eurų, arba 4 262,6 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos sumažėjo 201,2 mln. litų, arba 1,7 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino centrinės valdžios ir kitų pinigų finansinių institucijų indėlių Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 336,8 ir 67,4 mln. litų.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko išorės įsipareigojimų ir kitų veiksnių padidėjimas atitinkamai 98,8 ir 54,6 mln. litų bei 49,7 mln. litų padidėję grynieji pinigai apyvartoje.

Pastaba.

2005 m. sausio-2006 m. liepos mėnesių oficialiųjų tarptautinių atsargų duomenys buvo perskaičiuoti, patikslinus grynųjų pinigų ir indėlių skaičiavimo metodiką (prie likučių pridedamos per laikotarpį sukauptos palūkanos).

Oficialiosios tarptautinės atsargos