Lietuvos bankas
2010-09-22
Mokėjimų balanso duomenys pradedami skelbti kiekvieną mėnesį Kovo 14 d. Lietuvos bankas skelbs oficialius Lietuvos Respublikos mėnesio mokėjimų balanso (pagrindinių rodiklių) duomenis. Pagal parengtą ir pritaikytą mėnesio mokėjimų balanso sudarymo metodiką mokėjimų balanso duomenys bus pateikti už sausio mėnesį. Duomenys mėnesio dažnumu skelbiami siekiant operatyviau teikti informaciją apie šalies mokėjimų balanso pagrindinių rodiklių dinamiką. Mėnesio mokėjimų balanso duomenys skelbiami praėjus 30 darbo dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos. 2002 m. vasario mėn. mokėjimų balanso duomenys bus paskelbti balandžio 15 d., o kitų mėnesių duomenų skelbimo grafikas bus pateiktas Išankstiniame duomenų skelbimo kalendoriuje (http://www.lbank.lt/lit/statistics/calendar.htm) bei Lietuvos banko statistikos leidiniuose.

Kovo 14 d. Lietuvos bankas skelbs oficialius Lietuvos Respublikos mėnesio mokėjimų balanso (pagrindinių rodiklių) duomenis. Pagal parengtą ir pritaikytą mėnesio mokėjimų balanso sudarymo metodiką mokėjimų balanso duomenys bus pateikti už sausio mėnesį.

Duomenys mėnesio dažnumu skelbiami siekiant operatyviau teikti informaciją apie šalies mokėjimų balanso pagrindinių rodiklių dinamiką.

Mėnesio mokėjimų balanso duomenys skelbiami praėjus 30 darbo dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos. 2002 m. vasario mėn. mokėjimų balanso duomenys bus paskelbti balandžio 15 d., o kitų mėnesių duomenų skelbimo grafikas bus pateiktas Išankstiniame duomenų skelbimo kalendoriuje (http://www.lbank.lt/lit/statistics/calendar.htm) bei Lietuvos banko statistikos leidiniuose.