Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2006 m. birželio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 347,2 mln. litų ir, palyginti su gegužės mėn., sumažėjo 294,2 mln. litų, arba 45,9 procento.

Einamosios sąskaitos balansas.

 2006 m. birželio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 347,2 mln. litų ir, palyginti su gegužės mėn., sumažėjo 294,2 mln. litų, arba 45,9 procento. Išankstiniais vertinimais, šių metų sausio-birželio mėn. ESD sudarė 3,4 mlrd. litų (2005 m. sausio-birželio mėn. buvo 2,1 mlrd. Lt). Palyginti su 2006 m. gegužės mėn., birželio mėn. 61,8 mln. litų padidėjo užsienio prekybos deficitas, tačiau gerokai padidėjęs einamųjų pervedimų balanso perviršis (apie 2,6 karto) ir trečdaliu sumažėjęs pajamų balanso deficitas lėmė einamosios sąskaitos deficito (ESD) sumažėjimą.

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, pirmąjį 2006 m. pusmetį, palyginti su pirmuoju 2005 m. pusmečiu, eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 30,8 ir 30,7 procento.

Šalies prekių eksporto ir importo augimui per pirmąjį šių metų pusmetį didžiausią įtaką turėjo naftos produktų, mineralų (50,8 %), plastikų ir jų dirbinių (75,8 %), antžeminio transporto priemonių (58,0 %) eksporto padidėjimas. Importas augo dėl žalios naftos ir dujų (42,6%), antžeminio transporto priemonių (49,4 %), elektros mašinų ir įrenginių, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatų bei jų dalių (38,5%) importo padidėjimo.

Šių metų pirmajame pusmetyje 63 procentus viso Lietuvos prekių eksporto sudarė eksportas į ES šalis, o importas iš jų – 59,3 procento. Eksportas į NVS šalis sudarė 18,8 procento, o importas iš jų – 32,1 procento.

2006 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., paslaugų eksportas ir importas padidėjo atitinkamai – 8,4 ir 7,2 procento. Birželio mėn. paslaugų balanso perviršis padidėjo 25,1 mln. litų ir sudarė 248 mln. litų. Sausio-birželio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 12,8 procento, o paslaugų importas – 22,6 procento, todėl bendras teigiamas balanso perviršis sumažėjo 91 mln. litų.

2006 m. birželio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 205,2 mln. litų (2006 m. gegužės mėn. buvo 264,8 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 56,6 mln. litų (gegužės mėn. buvo 70,5 mln. Lt). Labiau sumažėjus išmokoms, investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 45,7 mln. litų. Įskaitant padidėjusį teigiamą darbo pajamų balansą, bendras 2006 m. birželio mėn. pajamų balanso deficitas sudarė 111,1 mln. litų, o sausio-birželio mėn. bendras pajamų balanso deficitas sudarė 1,1 mlrd. litų (atitinkamą 2005 m. laikotarpį buvo 0,9 mlrd. Lt).

Šių metų birželio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 432,7 mln. litų (gegužės mėn. buvo 167,3 mln. Lt). Birželio mėn. pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 329,3 mln. litų (palyginti su gegužės mėn., jie padidėjo 209,3 mln. Lt). Be to, per lyginamąjį laikotarpį fiziniai asmenys pervedė 83,3 mln. litų daugiau. Tai ir lėmė bendrą birželio mėn. einamųjų pervedimų perviršio padidėjimą. 2006 m. sausio-birželio mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 1 mlrd. litų (2005 m. sausio-birželio mėn. buvo 0,9 mlrd. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2006 m. birželio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų investicijos užsienyje sumažėjo 360,1 mln. litų, o užsienio investicijos Lietuvoje – 328,8 mln. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš jo) birželio mėn. rodė kapitalo įplaukas – iš viso 31,4 mln. litų. Per šių metų šešis mėnesius bendrosios grynosios kapitalo įplaukos sudarė 3,6 mlrd. litų, iš kurių 79 procentus sudarė grynosios kitų investicijų įplaukos (daugiausia tai lėmė įplaukos pinigų finansinėse institucijose). Birželio mėn. negrąžintini kapitalo pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 41,8 mln. litų, o sausio-birželio mėn. – 343,3 mln. litų (per atitinkamą 2005 m. laikotarpį šie pervedimai sudarė 409,8 mln. Lt).

2006 m. birželio mėn. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje sudarė 303,6 mln. litų. Palyginti su gegužės mėn., birželio mėn. tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje padidėjo 126,6 mln. litų. Sausio-birželio mėn. šis srautas sudarė 1,2 mlrd. litų (2005 m. sausio-birželio mėn. buvo 1,6 mlrd. Lt). Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynasis tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje birželio mėn. sudarė 249,3 mln. litų, o sausio-birželio mėn. – 897,9 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2006 m. birželio mėn. buvo neigiamas (226,4 mln. Lt), t. y. Lietuvos įmonės užsienyje investavo gerokai daugiau, negu nerezidentai investavo Lietuvoje.

Per ataskaitinį laikotarpį kitų investicijų ir finansinių išvestinių priemonių grynasis srautas buvo teigiamas (8,5 mln. Lt).

2006 m. birželio mėn. šalies oficialiosios tarptautinės atsargos sumažėjo. Šio sumažėjimo srautas mokėjimų balanse sudarė 16,5 mln. litų. Birželio mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko išorės įsipareigojimų ir centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 192,9 ir 47,6 mln. litų ir 16,4 mln. litų sumažėję kiti veiksniai.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino grynųjų pinigų apyvartoje ir kitų pinigų finansinių institucijų indėlių Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 219,2 ir 0,3 mln. litų.