Lietuvos bankas
2010-09-22

2006 m. liepos mėn. Lietuvos banko išorės turtas padidėjo 97,8 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 11,6 mlrd. litų. Dėl sandorių išorės turtas padidėjo 80,1 mln. litų.

2006 m. liepos mėn. Lietuvos banko išorės turtas padidėjo 97,8 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 11,6 mlrd. litų. Dėl sandorių išorės turtas padidėjo 80,1 mln. litų.

Liepos mėn. grynieji pinigai apyvartoje padidėjo 249,2 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 7,2 mlrd. litų. Rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 48,3 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 3,7 mlrd. litų. Iš jų kitų PFI indėliai dėl sandorių padidėjo 22,4 mln. litų ir liepos mėn. pabaigoje buvo lygūs 2,2 mlrd. litų. Centrinės valdžios indėliai sumažėjo 70,3 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 1,4 mlrd. litų.

Kapitalas ir atsargos per mėnesį dėl sandorių padidėjo 19,8 mln. litų ir liepos mėn. pabaigoje buvo lygūs 953,2 mln. litų.

Liepos mėn. išorės įsipareigojimai sumažėjo 121,0 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 35,6 mln. litų. Nerezidentų PFI (bankų) indėliai Lietuvos banke per mėnesį sumažėjo 122,5 mln. litų, o ne PFI (ne bankų) indėliai padidėjo 1,5 mln. litų.

Lietuvos banko balansas