Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Dėl akcinės bendrovės Šiaulių banko inspektavimo rezultatų Lietuvos banko valdyba aptarė akcinės bendrovės Šiaulių banko inspektavimo rezultatus

1. Dėl akcinės bendrovės Šiaulių banko inspektavimo rezultatų

Lietuvos banko valdyba aptarė akcinės bendrovės Šiaulių banko inspektavimo rezultatus ir įpareigojo šį banką iki 2006 m. lapkričio 1 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus banko veiklos trūkumus.

Inspektavimo metu buvo tikrintas banko kredito rizikos valdymas bei su šia rizikos rūšimi susijęs banko valdymas ir vidaus kontrolė.

2. Dėl einamųjų metų pelno įtraukimo į akcinės bendrovės DnB NORD banko kapitalą

Lietuvos banko valdyba leido akcinei bendrovei DnB NORD bankui įskaityti į banko antro lygio kapitalą 12,49 mln. litų šių metų nepaskirstytojo pelno.

Nuo 2006 m. birželio 30 d. įsigaliojo Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių pakeitimai, kuriuos Lietuvos banko valdyba padarė siekdama sustiprinti bankų kredito ir kitų rizikų valdymą bei padidinti šių rizikų amortizavimo banko nuosavu kapitalu efektyvumą. Apskaičiuojant banko kapitalą, į jį leista įtraukti tam tikrą dalį einamųjų metų nepaskirstyto pelno, atėmus numatomus mokėti mokesčius ir dividendus, tik turint banką audituojančios nepriklausomos audito įmonės patvirtinimą dėl šios sumos tikrumo ir leidus Lietuvos bankui.

3. Dėl einamųjų metų pelno įtraukimo į akcinės bendrovės banko „Snoras“ kapitalą

Lietuvos banko valdyba leido akcinei bendrovei bankui ,,Snoras” įskaityti į banko antro lygio kapitalą 8,57 mln. litų šių metų nepaskirstytojo pelno.

4. Dėl einamųjų metų pelno įtraukimo į akcinės bendrovės banko „Hansabankas“ kapitalą

Lietuvos banko valdyba leido akcinei bendrovei bankui ,,Hansabankas” įskaityti į banko antro lygio kapitalą 33,89 mln. litų šių metų nepaskirstytojo pelno.

5. Dėl Lietuvos banko rizikos valdymo politikos

Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko rizikos valdymo politiką.

Šiame dokumente nurodyti rizikos valdymo proceso tikslai, principai, rizikos valdymo proceso dalyviai, jų funkcijas, rizikos valdymo proceso etapai ir kiti su tuo susiję dalykai.

Rengiant Lietuvos banko rizikos valdymo politiką vadovautasi Lietuvos banko įstatymu, kitais teisės aktais, pasaulyje šioje srityje taikomų standartų nuostatomis, konsultantų pateiktais metodiniais dokumentais.

Vadovaujantis Lietuvos banko rizikos valdymo politikos nuostatomis bus rengiami kiti rizikos valdymo procesą reglamentuojantys dokumentai.