Lietuvos bankas
2010-09-22
2006 m. liepos mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 11 662,8 mln. litų (3 377,8 mln. eurų, arba 4 286,7 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 107,7 mln. litų, arba 0,9 procento.

2006 m. liepos mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 11 662,8 mln. litų (3 377,8 mln. eurų, arba 4 286,7 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 107,7 mln. litų, arba 0,9 procento.

Oficialiąsias tarptautines atsargas didino grynųjų pinigų apyvartoje ir kitų veiksnių padidėjimas atitinkamai 249,2 ir 27,4 mln. litų bei 22,4 mln. litų padidėję kitų pinigų finansinių institucijų indėliai Lietuvos banke.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko išorės įsipareigojimų ir centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 121,0 ir 70,4 mln. litų.

Oficialiosios tarptautinės atsargos