Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1) Apsvarstyti UAB Medicinos banko inspektavimo rezultatai. Nustatyta, kad UAB Medicinos bankas vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Taip pat nutarta įpareigoti UAB Medicinos banką pašalinti inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus iki 2001 m. liepos 2 d. 2) Nutarta leisti AB Šiaulių bankui, AB bankui “HANSABANKAS” ir AB PAREX BANKAS įregistruoti bankų statutų pakeitimus, o UAB Sampo bankui naują banko statuto redakciją. Statutų pakeitimai padaryti siekiant suderinti juos su LR Komercinių bankų įstatymo pakeitimais. 3) Apsvarstytos 2000 m. Mokėjimų balanso tendencijos ir jo sudarymo problemos. Pažymėta, kad pagal tarptautinius standartus sudaromas Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas neturi esminių metodologinių problemų. Tačiau išlieka keletas spręstinų klausimų, kurie susiję su detalesnės informacijos poreikiu apie vertybinių popierių sandorius tarp rezidentų ir nerezidentų, taip pat poreikiu tiksliau klasifikuoti sandorius ilgalaikiais ir trumpalaikiais vertybiniais popieriais. 4) Nutarta išduoti licenciją kredito unijai “Jonavos žemė”. Kredito unija “Jonavos žemė” yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Jonavos rajono žemdirbių kredito įstaiga. Tai jau 39-oji kredito unija. 5) Patvirtintas proginių monetų 2002 - 2003 m. išleidimo planas. 2002 m. numatyta išleisti proginę monetą, skirtą Klaipėdai (iš serijos ,,Lietuvos miestai”). Ši moneta pratęs Lietuvos miestams skirtų monetų seriją. Dalyvaujant tarptautinėje programoje ,,Išsaugokime gamtą”, 2002 m. bus išleista moneta, skirta Lietuvos gamtai. Taip pat 2002 m. numatyta pradėti leisti naują monetų, skirtų Lietuvos istorijos ir architektūros paminklams, seriją. Pirmąja šios serijos moneta 2002 m. bus įamžinta Trakų salos pilis. 2003 m. numatyta išleisti proginę monetą, skirtą Mindaugo karūnavimo 750 ?osioms metinėms. Antrosios 2003 m. išleidžiamos monetų serijos ,,Lietuvos istorijos ir

1) Apsvarstyti UAB Medicinos banko inspektavimo rezultatai.

Nustatyta, kad UAB Medicinos bankas vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Taip pat nutarta įpareigoti UAB Medicinos banką pašalinti inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus iki 2001 m. liepos 2 d.

2) Nutarta leisti AB Šiaulių bankui, AB bankui “HANSABANKAS” ir AB PAREX BANKAS įregistruoti bankų statutų pakeitimus, o UAB Sampo bankui naują banko statuto redakciją. Statutų pakeitimai padaryti siekiant suderinti juos su LR Komercinių bankų įstatymo pakeitimais.

3) Apsvarstytos 2000 m. Mokėjimų balanso tendencijos ir jo sudarymo problemos.

Pažymėta, kad pagal tarptautinius standartus sudaromas Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas neturi esminių metodologinių problemų. Tačiau išlieka keletas spręstinų klausimų, kurie susiję su detalesnės informacijos poreikiu apie vertybinių popierių sandorius tarp rezidentų ir nerezidentų, taip pat poreikiu tiksliau klasifikuoti sandorius ilgalaikiais ir trumpalaikiais vertybiniais popieriais.

4) Nutarta išduoti licenciją kredito unijai “Jonavos žemė”. Kredito unija “Jonavos žemė” yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Jonavos rajono žemdirbių kredito įstaiga. Tai jau 39-oji kredito unija.

5) Patvirtintas proginių monetų 2002 - 2003 m. išleidimo planas.

2002 m. numatyta išleisti proginę monetą, skirtą Klaipėdai (iš serijos ,,Lietuvos miestai”). Ši moneta pratęs Lietuvos miestams skirtų monetų seriją. Dalyvaujant tarptautinėje programoje ,,Išsaugokime gamtą”, 2002 m. bus išleista moneta, skirta Lietuvos gamtai.

Taip pat 2002 m. numatyta pradėti leisti naują monetų, skirtų Lietuvos istorijos ir architektūros paminklams, seriją. Pirmąja šios serijos moneta 2002 m. bus įamžinta Trakų salos pilis.

2003 m. numatyta išleisti proginę monetą, skirtą Mindaugo karūnavimo 750 ?osioms metinėms. Antrosios 2003 m. išleidžiamos monetų serijos ,,Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai” monetos tema - Vilniaus katedra. Taip pat bus išleista moneta sporto tematika. Ji skirta 2004 m. įvyksiančioms Olimpiados žaidynėms Atėnuose.

6) Apžvelgta 2001 m. I ketvirčio kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veikla.

Išsami informaciją apie kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą pateikta Lietuvos banko interneto tinklapyje www.lbank.lt “Naujienų” skyriuje.

7) Apsvarstyta Lietuvos banko biudžeto vykdymo ataskaita.

Per pirmuosius tris 2001 m. mėnesius Lietuvos bankas gavo 79,63 mln. Lt pajamų ir turėjo 34,12 mln. Lt išlaidų. Didžiausia pajamų dalis uždirbta iš užsienio atsargų valdymo. Didžiausia išlaidų dalį sudarė palūkanos už paskolas, indėlius ir sąskaitų likučius.