Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba įspėjo tris kredito unijas - Jūreivių (Klaipėda), Alytaus ir Grinkiškio (Radviliškio r.) - dėl Lietuvos banko valdybos nustatyto likvidumo normatyvo nevykdymo. Lietuvos banko valdyba informuota,

1. Lietuvos banko valdyba įspėjo tris kredito unijas – Jūreivių (Klaipėda), Alytaus ir Grinkiškio (Radviliškio r.) – dėl Lietuvos banko valdybos nustatyto likvidumo normatyvo nevykdymo.

Lietuvos banko valdyba informuota, kad šios trys kredito unijos ėmėsi priemonių užtikrinti likvidumo normatyvo vykdymą.

2. Lietuvos banko valdyba nutarė užsakyti 2006-2008 m. nukalti 1991 m. laidos 1 ct – 60 mln. vnt., 2 ct – 28 mln. vnt., 5 ct – 10 mln. vnt. ir 2007 m. laidos 10 ct – 14 mln. vnt., 20 ct – 9 mln. vnt. apyvartinių monetų.

3. Lietuvos banko valdyba išklausė Lietuvos ekonomikos apžvalgą, kurią parengė Ekonomikos departamentas.

4. Lietuvos banko valdyba išklausė užsienio atsargų valdymo 2006 m. pirmojo pusmečio ataskaitą.

Rinkos operacijų departamento parengtoje ataskaitoje pažymėta, kad investavimas vyko istoriškai žemų palūkanų normų aplinkoje. Žemas palūkanų lygis ir vyravęs ilgalaikių palūkanų normų didėjimas didele dalimi lėmė investavimo rezultatus.

Saugumas ir likvidumas išlieka svarbiausiais užsienio atsargų valdymo prioritetais. Ataskaitoje apžvelgti užsienio atsargų rizikos parametrai ir tikslų įgyvendinimo požiūriu išnagrinėti įvairūs rinkos elgsenos scenarijai bei jų įtaka banko finansiniams rezultatams. Įsitikinta, kad naudojamos investavimo strategijos ir toliau atitinka joms keliamus reikalavimus.

5. Lietuvos banko valdyba išklausė 2006 m. pirmojo pusmečio Lietuvos banko biudžeto vykdymo ataskaitą.

6. Lietuvos banko valdyba leido UAB Medicinos bankui 10 mln. eurų (tai sudaro 34,53 mln. litų) subordinuotą dešimties metų trukmės paskolą, gautą iš netiesioginio banko akcininko Sauliaus Karoso, įskaityti į banko antro lygio kapitalą.

Įskaičius galimą dydį naujai gautos subordinuotos paskolos į banko antro lygio kapitalą, Medicinos banko kapitalo bazė, šių metų liepos 1 dienos duomenimis, pasiektų 58,3 mln. litų.

7. Lietuvos banko valdyba nustatė, kad pagal Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 172, 13.2.5 punktą, bankas gali einamųjų metų nepaskirstytąjį pelną priskirti antro lygio banko kapitalui tik pateikęs Lietuvos bankui tam tikrus dokumentus ir gavęs Lietuvos banko leidimą.

Ši tvarka galios šiais metais.

8. Lietuvos banko valdyba išklausė informaciją apie šalies kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2006 metų antrąjį ketvirtį.

Komercinių bankų, Lietuvos centrinės kredito unijos, kredito unijų veiklos šių metų antrąjį ketvirtį apžvalga ir informacija apie kredito įstaigų priežiūrą pateikta Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Kredito įstaigos (18.7 KB download icon)”.

9. Lietuvos banko valdyba leido AB bankui „Snoras“ įskaityti į antro lygio kapitalą iš Vladimiro Antonovo gautą 20 mln. eurų (atitinka 69 mln. 56 tūkst. litų) subordinuotą paskolą.

Ši paskola suteikta 15 metų.

Leidus įskaityti naujai gautą subordinuotą paskolą į banko antro lygio kapitalą, banko „Snoras“ kapitalo bazė, šių metų liepos 1 dienos duomenimis, pasiektų 223 mln. litų..

10. Klausimas dėl leidimo įsigyti akcinės bendrovės banko „Snoras“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį atidėtas. Bus toliau nagrinėjami pateikti dokumentai.