Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko valdyba išklausė informaciją apie AB SEB Vilniaus bankas inspektavimo rezultatus ir įpareigojo šį banką iki 2006 m. gruodžio 1 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus pažeidimus ir banko veiklos trūkumus.

1. Lietuvos banko valdyba išklausė informaciją apie AB SEB Vilniaus bankas inspektavimo rezultatus ir įpareigojo šį banką iki 2006 m. gruodžio 1 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus pažeidimus ir banko veiklos trūkumus.

AB SEB Vilniaus banko administracijos vadovas įpareigotas per 10 dienų atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip numatoma šalinti inspektavimo metu nustatytus trūkumus.

Per bendrąjį SEB Vilniaus banko inspektavimą buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas bei bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, banko vidaus taisyklių reikalavimų laikymasis.

2. Lietuvos banko valdyba išklausė informaciją apie tikslinio AB SEB VB būsto bankas inspektavimo rezultatus.

2006 m. birželio 29 d. Lietuvos banko valdyba leido likviduoti AB SEB VB būsto banką, taip pat nuspręsta dėl banko licencijos atšaukimo. SEB VB būsto banko vienintelis akcininkas yra AB SEB Vilniaus bankas.

3. Lietuvos banko valdyba leido akcinei bendrovei Sampo bankas įregistruoti banko statuto pakeitimą, susijusį su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 234 mln. 908 tūkst. litų, patvirtintą 2006 m. birželio 1 d. vienintelio banko akcininko sprendimu.

Suomijos bankas Sampo Bank plc nutarė padidinti Sampo banko akcinį kapitalą 50 mln. litų iš papildomų vienintelio akcininko įnašų išleidžiant 500 tūkstančius naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 litų. Taip pat nustatyta, kad visos naujai išleistos akcijos parduodamos bankui Sampo Bank plc.

4. Lietuvos banko valdyba išklausė pateiktą informaciją dėl leidimo tapti Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininku-administracijos vadovu.