Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1) Patvirtinta 2000 m. Lietuvos banko finansinė ataskaita. Ataskaitos duomenimis, per 2000 m. gauta 321,45 mln. Lt pajamų bei turėta 195,25 mln. Lt išlaidų. Gautas pelnas sudarė 126,2 mln. Lt. Didžiausia pajamų dalis - 306,67 mln. Lt, gauta iš užsienio atsargų valdymo. Kita pajamų dalis gauta už suteiktas atsiskaitymų paslaugas, komisinis užmokestis už valiutos pirkimą ir pardavimą, parduotus numizmatinę vertę turinčius pinigus, Pasaulio banko paskolos valdymą, Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų rengimą, dividendai už Tarptautinių atsiskaitymų banko akcijas ir kt. Didžiausią išlaidų dalį - 61,78 mln. Lt sudarė išlaidos už LR Finansų ministerijos indėlių ir sąskaitų užsienio valiuta ir Tarptautinio valiutos fondo paskolos palūkanas. Kitą išlaidų dalį sudarė pinigų gamybos ir jų apyvartos, personalo, užsienio atsargų valdymo kaštai. 2) Nutarta iš dalies pakeisti patvirtintas Finansinių ataskaitų konsolidavimo ir konsoliduotos priežiūros taisykles. Pagal patvirtintus pakeitimus, tais atvejais, kai bankai valdo 100 proc. įsteigtų kompanijų akcinio kapitalo, numatoma galimybė taikyti draudimo kompanijos pilno kosolidavimo metodą kontroliavimo atveju. Proporcinį konsolidavimą numatoma taikyti toms bendrai kontroliuojamoms kredito įstaigoms ar įmonėms, kuriose bankai turi reikšmingos įtakos. Taip pat pakeistas šios ataskaitos periodiškumas. Bankai turės šią ataskaitą pateikti kas mėnesį. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į finansinio sektoriaus ir jo teikiamų paslaugų įvairovės plėtrą ir poreikį įvertinti bendrą tarpusavyje susijusių finansinių institucijų grupės riziką bei taikyti prevencines priemones, kurios sudarytų sąlygas užtikrinti saugų ir efektyvų finansinio sektoriaus funkcionavimą. Nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d. 3) Įregistruotos Biržų, Žemaitijos valstiečių kredito unijų ir kredito unijos “Germanto lobis” įstatų nau

1) Patvirtinta 2000 m. Lietuvos banko finansinė ataskaita.

Ataskaitos duomenimis, per 2000 m. gauta 321,45 mln. Lt pajamų bei turėta 195,25 mln. Lt išlaidų. Gautas pelnas sudarė 126,2 mln. Lt.

Didžiausia pajamų dalis - 306,67 mln. Lt, gauta iš užsienio atsargų valdymo. Kita pajamų dalis gauta už suteiktas atsiskaitymų paslaugas, komisinis užmokestis už valiutos pirkimą ir pardavimą, parduotus numizmatinę vertę turinčius pinigus, Pasaulio banko paskolos valdymą, Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų rengimą, dividendai už Tarptautinių atsiskaitymų banko akcijas ir kt.

Didžiausią išlaidų dalį - 61,78 mln. Lt sudarė išlaidos už LR Finansų ministerijos indėlių ir sąskaitų užsienio valiuta ir Tarptautinio valiutos fondo paskolos palūkanas. Kitą išlaidų dalį sudarė pinigų gamybos ir jų apyvartos, personalo, užsienio atsargų valdymo kaštai.

2) Nutarta iš dalies pakeisti patvirtintas Finansinių ataskaitų konsolidavimo ir konsoliduotos priežiūros taisykles.

Pagal patvirtintus pakeitimus, tais atvejais, kai bankai valdo 100 proc. įsteigtų kompanijų akcinio kapitalo, numatoma galimybė taikyti draudimo kompanijos pilno kosolidavimo metodą kontroliavimo atveju. Proporcinį konsolidavimą numatoma taikyti toms bendrai kontroliuojamoms kredito įstaigoms ar įmonėms, kuriose bankai turi reikšmingos įtakos. Taip pat pakeistas šios ataskaitos periodiškumas. Bankai turės šią ataskaitą pateikti kas mėnesį.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į finansinio sektoriaus ir jo teikiamų paslaugų įvairovės plėtrą ir poreikį įvertinti bendrą tarpusavyje susijusių finansinių institucijų grupės riziką bei taikyti prevencines priemones, kurios sudarytų sąlygas užtikrinti saugų ir efektyvų finansinio sektoriaus funkcionavimą. Nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

3) Įregistruotos Biržų, Žemaitijos valstiečių kredito unijų ir kredito unijos “Germanto lobis” įstatų naujos redakcijos bei pakeistos jų licencijos. Naujos kredito unijų įstatų redakcijos priimtos siekiant pilnai suderinti jas su naująja Kredito unijų įstatymo redakcija.

4) Apsvarstytas atsakymas į valstybės įmonės Valstybės turto fondas (VTF) prašymą pateikti Lietuvos banko (LB) nuomonę apie galimybę leisti AS Hansapank įsigyti kontrolinį AB Lietuvos taupomasis bankas (LTB) akcijų paketą.

LB valdyba nutarė svarstyti klausimą dėl leidimo AS Hansapank įsigyti ir valdyti daugiau negu 2/3 LTB akcinio kapitalo, jeigu LTB akcijų pirkimo - pardavimo sutartyje būtų įtvirtinti saugikliai, kurie užkirstų kelią Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimams, sisteminės rizikos didėjimui bei neleistinos koncentracijos bankinių paslaugų rinkoje susidarymui. Ši nuomonė ir konkrečios priemonės, įgalinančios to išvengti artimiausiu metu bus pateiktos VTF.